Palvelut

Laatua rakentamiseen - asiakaslähtöisesti palvellen

Brado Oy:n toiminnan lähtökohta on parhaiden mahdollisten rakennuttamis-, valvonta- ja laatujärjestelmäpalveluiden tarjoaminen ja toteuttaminen. Sertifioidulla, asiantuntevalla tiimillämme saamme kanssanne minkä tahansa rakennusprojektin onnistumaan

Kun olette ryhtymässä rakennushankkeeseen tai laatujärjestelmän kehitykseen ottakaa meihin yhteyttä, oli tarpeenne rakennushankkeen toteuttaminen alusta loppuun saakka tai tuottamaan hankkeeseenne asiantuntijuutta vaativaa yksittäistä osa-aluetta. Yhdessä saamme työn kuin työn tehtyä.

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut

Rakennuttajakonsultti toimii rakennushankkeessa tilaajan edustajana, edunvalvojana ja tukena. Konkreettisena työnkuvana rakennuttajakonsultti muun muassa ohjaa hankkeen suunnittelua, koordinoi työvaiheita osapuolien kesken ja huolehtii kustannusten hallinnasta. Rakennuttajakonsulttipalvelumme auttaa teitä tunnistamaan hankkeenne kriittistä tarkastelua vaativat yksityskohdat sekä tuottaa ratkaisut hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Bradolla tarjoamme myös  rakennustyömaan valvontatyötä. Työmaan valvoja varmistaa että hankkeen rakennustyö toteutetaan suunnitelmien, lainsäädännön ja rakennusmääräysten mukaisesti. Valvoja huolehtii työnaikaisesta asiakkaan edusta esimerkiksi varmistaen oikeanlaisten työmenetelmien ja rakennusmateriaalien käytön. Asiantuntevan valvojan osallistuminen on oleellinen osa rakennushankkeen onnistumista.

Rakennuttamis- ja valvontapalvelumme räätälöidään aina tarpeenne mukaisesti. Näin varmistamme palvelumme sopivuuden sekä kustannustehokkuuden hankkeenne tarpeita vastaaviksi.

Puhtaudenhallintapalvelut

Puhtaudenhallintakonsultin tehtävä on valvoa puhtaudenhallinnan toteutumista työmaalla. Työmaiden rakentamisen aikaista puhtaudenhallintaa ohjeistaa Sisäilmastoluokitus 2018 sekä useat RT-kortit. Puhtausluokitus on kolmeportainen sisältäen P1, P2 ja P3-luokat. Lisäksi, työmaan Terve Talo -valvonta sisältää aina puhtaudenhallinnan yhtenä osa-alueena.

Puhtaudenhallinnan toimeksiantoon voi sisältyä puhtauskartoituksia, -katselmuksia tai -tarkastuksia. Myös puhtaudenhallintaan liittyvät koulutukset henkilöstölle niin rakennustyömailla, siivousliikkeissä kuin koulutuslaitoksissa ovat olennainen osa puhtaudenhallinnan palveluita. Bradolla puhtaudenhallinnan palvelut räätälöidään aina tarpeitanne vastaaviksi kohdekohtaisesti.

Laatujärjestelmäpalvelut

Laatujärjestelmäpalveluidemme päämäärä on tuottaa asiakkaillemme toimivia ratkaisukokonaisuuksia ohjaamaan korkealaatuista rakentamista sekä rakennusten ylläpitoa. Laatimiemme laatujärjestelmien sisältö ja hankejohto tuotetaan tarvittaessa sertifiointiorganisaatioiden vaatimusten mukaisiksi. Sertifiointiorganisaatioita joilta voidaan hakea laatimillemme laatujärjestelmille sertifiointeja on RALA, FINAS, Inspecta ja huhtikuusta 2018 alkaen WELL Building Standard. 

Laatujärjestelmiimme liittyvät palvelut ovat luottamuksellisia. Kaikista toimeksiannoista laaditaan kirjalliset vaitiolositoumukset, jotka estävät sekä konsulttia että tilaajaa luovuttamasta eteenpäin tietoja salassapidettäviltä osin. Näin asiakkaamme voivat luottaa toimintaamme ja avata oman yrityksensä tietoja riittävissä määrin, jotta laatujärjestelmästä saadaan tarkoituksen mukainen yrityksenne toiminnalle. Laatupalveluidemme sisältö sovitaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti.

© Brado Oy 2017-2020

Y-tunnus 2728306-3