Palvelut

Laatua rakentamiseen - asiakaslähtöisesti palvellen

Bradolla toimintamme lähtökohtana pidämme parhaiden mahdollisten rakennuttamis-, valvonta- ja laatujärjestelmäpalveluiden tarjoamista juuri teidän rakennustarpeisiinne. Sertifioidulla, asiantuntevalla tiimillämme saamme minkä tahansa rakennusprojektin onnistumaan, tarvitsittepa osaajaa niin hankkeen alussa kokonaisvaltaisesti tai tuottamaan hankkeeseenne asiantuntijuutta vaativaa yksittäistä osa-aluetta.

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan edustajana ja tukena rakennushankkeessa hankesuunnittelusta aina vastaanottotarkastukseen saakka. Rakennuttajakonsultti muun muassa ohjaa hankkeen suunnittelua, koordinoi työvaiheita osapuolien kesken ja huolehtii kustannusten hallinnasta.

 

Bradolla rakennuttamisen tehtävät sovitaan aina hankekohtaisesti tlaajan tarpee huomioon ottaen. Hankekohtaisella tehtäväsisällön sopimisella varmistamme palvelun vastaavan asiakkaan tarpeita; näin varmistamme hankkeen lopputuottena olevan rakennuskohteen vastaavan tarkoitustaan ja täyttävän tilaajan asettamat laadulliset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet.

Rakennuttamisen toimeksiantojen lisäksi teemme myös työmaan valvontaa.

Puhtaudenhallinta

Työmaiden rakentamisen aikaista puhtaudenhallintaa ohjeistaa Sisäilmastoluokitus 2008 sekä useat RT-kortit. Suunnitteluvaiheessa kohteelle määritellään yleensä sisäilmastoluokka, joka vaikuttaa sisäilman olosuhteisiin sekä rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkaan. Puhtausluokitus on kolmeportainen sisältäen P1, P2 ja P3-luokat. Pääsääntöisesti rakentamisessa käytetään P1-luokitusta, kun luokitus erikseen hankkeessa mainitaan. P1 -puhtausluokan rakentaminen on aina osa Terve Talo -rakentamista.

Puhtaudenhallinnan konsultti toimii tilaajan edustajana ja tukena rakennushankkeissa työmaan toteutuksen aikana. Konsultin tehtävä on valvoa puhtaudenhallinnan toteutumista työmaalla tilaajan määrittelemien kriteerien puitteissa. Työmaan Terve Talo -valvonta sisältää aina puhtaudenhallinnan yhtenä osa-alueena. Puhtaudenhallinnan toimeksiantoon voi myös sisältyä puhtauskartoituksia, -katselmuksia tai -tarkastuksia. Myös puhtaudenhallintaan liittyvät koulutukset henkilöstölle niiin rakennustyömailla, siivousliikkeissä kuin koulutuslaitoksissa ovat olennainen osa puhtaudenhallinnan palveluita. Puhtaudenhallinnan palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaaviksi kohdekohtaisesti.

Puhtaudenhallinnan valvonta voi koostua erilaisista vaiheista. Usein puhtaustarkastaja aloittaa tehtävänsä ilmanvaihdon asennusalueiden puhtaustarkastuksilla, joilla varmennetaan ilmanvaihtokanaviston asentaminen puhtaana. Kohteen loppusiivous tehdään kahdessa vaiheessa: toimintakoe- ja luovutusvaiheissa. Toimintakoevaiheessa tarkastellaan piiloon jäävien rakenneosien, ilmanvaihtojärjestelmän sekä tilapintojen puhtautta. Loppusiivouksen viimeistelyvaiheessa eli luovutusvaiheen puhtaustarkastuksessa otetaan huomioon myös mahdollisen käyttäjäorganisaation puhtaustasovaatimukset. Edellä mainittujen täsmätarkastuksien lisäksi työmaalla voidaan tehdä määräajoin puhtaudenhallinnan yleisiä tarkastuksia.

Laatujärjestelmäpalvelut

Laatujärjestelmäpalveluidemme päämäärä on tuottaa asiakkaillemme toimivia ratkaisukokonaisuuksia palvelemaan erilaisten yritysten ja yhteisöjen tarpeita, varmistamaan korkealaatuisen rakentamisen. Laatujärjestelmiimme liittyvät palvelut ovat luottamuksellisia ja kaikista toimeksiannoista laaditaan kirjalliset vaitiolositoumukset, jotka estävät sekä konsulttia että tilaajaa luovuttamasta eteenpäin tietoja osapuolien toiminnasta kolmansille osapuolille niiltä osin kuin tieto ei ole julkista. Näin asiakkaamme voivat luottaa toimintaamme ja avata oman yrityksensä tietoja riittävissä määrin, jotta laatujärjestelmästä saadaan tarkoituksen mukainen yrityksen toiminnalle.

Laatupalveluidemme sisältö sovitaan ja hinnoitellaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Huhtikuusta 2018 olemme tarjonneet WELL Building Standard-laatujärjestelmän mukaisia palveluita. WELL Building Standard on rakennusten käyttäjien hyvinvointiin keskittyvä sertifiointi. Sertifiointi kattaa ominaisuuksia seitsemästä kategoriasta jotka ovat standardin ensimmäisessä versiossa ilma, vesi, valo, ravinto, viihtyvyys, terveys ja mieli. WELL sertifioinnilla on myös useita yhteneväisyyksiä muiden rakennusten sertifiointien kanssa, kuten LEED ja BREEAM. 

 

Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa WELL sertifioinnin hakemiseen tai voimme toimia sertifioinnin vaatimana tiimin vetäjänä puolestanne.

Laatujärjestelmien laadinta ja kehitys

Sisäiset auditoinnit

Laatupäällikkö - palvelu

© Brado Oy 2017-2019

Y-tunnus 2728306-3