Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys auttaa säästämään kiinteistökustannuksissa myös ympäristön tarpeet huomioiden. ”Vähemmän on enemmän ja parempaa”. 

Kiinteistöjen tulevaisuus – skenaario 

Kiinteistöjen käyttö ja tilatarpeet ovat muuttuneet nopeasti maailmanlaajuisen pandemian jälkeen 2020-luvun alussa. Esimerkiksi toimistotyötä tekevien ihmisten työnteon paikkasidonnaisuuteen on tullut joustoja, jotka vaikuttavat voimakkaasti tarvittavien toimitilojen määrään. Monelle ihmiselle etätyöstä on muodostunut iso osa arkea. Toimitilatarpeiden arvioidaan vähenevän tulevaisuudessa n. 30-50 % nykyisestä. 

Ilmastonmuutoksen kannalta rakennusten lämmittäminen ja ylläpito aiheuttaa 40-50 % kaikista rakennusten hiilidioksidipäästöistä. Ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa pääpaino on vielä sen torjunnassa, mutta ei kannata unohtaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista. Rakennetussa ympäristössä ja rakennushankkeissa on järkevää varautua jo nyt ennakoitaviin muutoksiin, kuin jättää varautumatta. Rakennuksissa myöhemmin tehtävät, korjaavat toimenpiteet ovat erittäin kalliita tai jopa lähes mahdottomia toteuttaa. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemassa olevan rakennuskannan jatkokäyttöä pitäisi lisätä, mikä tulee lisäämään rakennusten peruskorjauksia, ja haastaa rakennusten muunto- ja käyttöjoustavuutta.

Kivijärven matkailun kehittämishanke, Niliaitan prototyyppi

Ympäristövastuullisuus mukana muutoksissa

Kestävämmän ja vastuullisemman tulevaisuuden puolesta kiinteistöjen käyttötehokkuutta on syytä lisätä, ja samalla luopua tarpeettomista kiinteistöistä. Energiatehokkuus, digitalisaatio ja toimintaympäristöä kehittävät investoinnit kannattaa kohdentaa hyväkuntoisiin, toimiviin kiinteistöihin, joilla arvioidaan vielä tulevaisuudessakin olevan käyttötarvetta. Usein kiinteistöresurssi kilpailee samoista määrärahoista toiminnan resurssien kanssa. Vähenevien määrärahojen järkevä kohdentaminen vaatii kiinteistöjen ison kuvan ja todellisten tarpeiden hahmottamista, pitkän tähtäimen strategista suunnittelua sekä tietenkin rohkeutta toimia. Kiinteistökehityspalvelumme auttaa näissä haasteissa, joihin kaikkien kiinteistönomistajien on syytä varautua viipymättä jo nyt. 

Kiinteistökehityksen palvelujen hinnat jäävät yleensä alle julkisten palveluhankintojen hankintarajan eivätkä näin ollen välttämättä vaadi julkisten hankintojen kilpailutusmenettelyjä. Investointi kiinteistökehitykseen on usein erittäin tuottoisa kiinteistönomistajille, kun tilatarpeet saadaan optimoitua.

melutaso

Kiinteistökehityksen ratkaisumallit 

Kiinteistökehitys tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita ratkaisuja kiinteistöjen omistajien ongelmiin. Tavoitteena on tuottaa tilaajalle moninkertainen investointi- ja elinkaarikustannussäästö suhteessa sijoitettuun työpanokseen. Rakentamisen koutseina pyrimme aina tuottamaan tarpeen mukaisia, räätälöityjä ja ympäristön kannalta kestäviä asiakasratkaisuja. Kiinteistökehityksen ratkaisuesitykset pohjautuvat olemassa olevan lähtötilanteen kartoitukseen, nykyisten käyttötottumusten haastamiseen sekä osapuolten kanssa yhteistyössä haettujen ratkaisuvaihtoehtojen jalostamiseen. Jos tilaajalla on useampia kiinteistöjä, on suositeltavaa tutkia koko kiinteistökanta tarkoituksenmukaisten ja järkevien ratkaisujen löytämiseksi. Tarpeettomista kiinteistöistä luopumisen rinnalla tarkastelemme myös mahdollisia käyttötarkoituksen muutoksia. Toimintamme kustannustehokkuus ja laadukkuus perustuu järkevään ja tarpeen mukaiseen henkilöstöresurssien käyttöön.

Osallistavat toimintatavat 

Kiinteistökehityksen työtavat perustuvat saumattomaan ja osallistavaan yhteistyöhön, jossa osapuolet ymmärtävät toistensa tavoitteet ja ovat valmiita kulkemaan samaan suuntaan. Ratkaisuesitykset muuttavat väistämättä totuttuja toimintatapoja. Osallistavilla työtavoilla pyritään aktiivisesti helpottamaan uusiin toimintatapoihin siirtymistä sekä lisäämään eteenpäin menemisen rohkeutta. Järjestämme ratkaisukeskeisiä työpajoja, joiden tavoitteena on tarkastella ongelmia erilaisista näkökulmista, ja sitä kautta löytää uusia ratkaisumalleja. Yhdessä olemme enemmän.

Kiinteistökehityksen palvelut 

Kiinteistökehityksen palveluihimme kuuluvat rakennushankkeiden hankekehitys, kiinteistöstrategiat tai -ohjelmat sekä elinkaaripalvelut. Tyypilliset tehtävät liittyvät investointi-, elinkaari- ja kiinteistökustannusten säästötavoitteisiin, tilankäytön tehokkuus- ja kapasiteettitarkasteluihin tai energiaratkaisujen optimoimiseen. Kiinteistökehitys verkottuu myös rakennuttamisen ja rakennusterveyden palveluihin sekä tarvittaessa ulkopuolisiin kumppaneihin.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos kiinteistökehityksen teemat tai palvelut herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuja.

Mika Vornanen

Mika Vornanen

Kehitysjohtaja

044 200 2757
mika.vornanen@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö