Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys auttaa säästämään kiinteistökustannuksissa myös ympäristön tarpeet huomioiden. ”Vähemmän on enemmän ja parempaa”. 

Kiinteistöjen tulevaisuus – skenaario 

Kiinteistöjen käyttö ja tilatarpeet ovat muuttuneet nopeasti maailmanlaajuisen pandemian jälkeen 2020-luvun alussa. Toimistotyötä tekevien ihmisten työnteon paikkasidonnaisuuteen on tullut joustoja, jotka vaikuttavat voimakkaasti tarvittavien toimitilojen määrään. Monelle ihmiselle etätyöstä on tullut iso osa arkea. Toimitilatarpeiden arvioidaan vähenevän tulevaisuudessa n. 30-50 % nykyisestä. 

Ilmastonmuutoksen kannalta rakennusten lämmittäminen ja ylläpito aiheuttaa 40-50 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Ilmastoasioissa pääpaino on vielä sen torjunnassa, mutta ei kannata unohtaa myöskään ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista. Rakennushankkeissa järkevämpää on varautua jo nyt ennakoitaviin muutoksiin, kuin jättää varautumatta. Myöhemmin tehtävät korjaavat toimenpiteet ovat erittäin kalliita tai jopa mahdottomia toteuttaa.  

Kivijärven matkailun kehittämishanke, Niliaitan prototyyppi

Kestävämmän ja vastuullisemman tulevaisuuden puolesta kiinteistöjen käyttötehokkuutta on syytä lisätä sekä luopua tarpeettomista kiinteistöistä. Energiatehokkuus, digitalisaatio ja toimintaympäristöä kehittävät investoinnit kannattaa kohdentaa hyväkuntoisiin, toimiviin kiinteistöihin, joilla arvioidaan vielä tulevaisuudessakin olevan käyttötarvetta. Kiinteistöresurssi kilpailee samoista määrärahoista toiminnan resurssien kanssa. Määrärahojen järkevä kohdentaminen vaatii ison kuvan ja todellisten tarpeiden hahmottamista, pitkän tähtäimen strategista suunnittelua sekä tietenkin rohkeutta toimia. Kiinteistökehitys palvelumme auttaa näissä haasteissa, joihin kaikkien kiinteistön omistajien on syytä varautua viipymättä jo nyt. 

Kiinteistökehityksen palvelujen hinnat jäävät yleensä alle palveluhankintojen hankintarajan eivätkä näin ollen välttämättä vaadi julkisten hankintojen kilpailutus menettelyjä. 

melutaso

Kiinteistökehityksen ratkaisumallit 

Kiinteistökehitys tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita ratkaisuja kiinteistöjen omistajien ongelmiin. Tavoitteena on tuottaa tilaajalle moninkertainen investointi- ja elinkaarikustannussäästö suhteessa sijoitettuun työpanokseen. Rakentamisen koutseina pyrimme aina tuottamaan tarpeen mukaisia, räätälöityjä ja ympäristön kannalta kestäviä asiakasratkaisuja. Kiinteistökehityksen ratkaisuesitykset pohjautuvat olemassa olevan lähtötilanteen kartoitukseen, nykyisten käyttötottumusten haastamiseen sekä osapuolten kanssa yhteistyössä haettujen ratkaisuvaihtoehtojen jalostamiseen. Toimintamme kustannustehokkuus ja laadukkuus perustuu järkevään ja tarpeen mukaiseen henkilöstöresurssien käyttöön.

Kiinteistökehityksen toimintamallit 

Kiinteistökehityksen työtavat perustuvat saumattomaan ja osallistavaan yhteistyöhön, jossa osapuolet ymmärtävät toistensa tavoitteet ja ovat valmiita kulkemaan samaan suuntaan. Ratkaisuesitykset muuttavat väistämättä totuttuja toimintatapoja. Osallistavilla työtavoilla pyritään aktiivisesti laimentamaan uuteen siirtymisen vastustusta sekä lisäämään eteenpäin menemisen rohkeutta. Järjestämme ratkaisukeskeisiä työpajoja, joiden tavoitteena on tarkastella ongelmia erilaisista näkökulmista, ja sitä kautta löytää uusia ratkaisumalleja. 

Kiinteistökehityksen palvelut 

Kiinteistökehityksen palveluihimme kuuluvat rakennushankkeiden hankekehitys, kiinteistöstrategiat ja elinkaaripalvelut. Tyypilliset tehtävät liittyvät investointi-, elinkaari- ja kiinteistökustannuksien säästötavoitteisiin, tilan käytön tehokkuus- ja kapasiteettitarkasteluihin tai energiaratkaisujen optimoimiseen. Kiinteistökehitys verkottuu vahvasti Bradon muihin toimialoihin sekä tarvittaessa ulkopuolisiin kumppaneihin.  

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos kiinteistökehityksen teemat tai palvelut herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuja.

Mika Vornanen

Mika Vornanen

Kehitysjohtaja

044 200 2757
mika.vornanen@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö