Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on lain mukaan viime kädessä vastuu rakennushankkeen johtamisesta, turvallisuudesta sekä turvallisesta ja terveellisestä lopputuloksesta. Uudessa rakentamislaissa päävastuullisen toteuttajan vastuita täsmennetään. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi valita toimiiko itse päävastuullisena toteuttajana vai nimeääkö tehtävään muun toimijan. Uudessa rakentamislaissa hankkeiden osapuolet velvoitetaan tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja riittävän laadun aikaan saamiseksi.

Rakennuttaminen on rakennushankkeen johtamista

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä itsellään voi olla rakennuttajia tai työmaavalvojia, jotka suorittavat rakennuttamisen ja työmaavalvonnan tehtäviä. Mikäli tilaajalla ei ole omaa ammattitaitoa tai aikaa, on tarpeen käyttää ulkopuolista rakennuttajakonsulttia ja työmaavalvojaa. Rakennuttajakonsultilla tarkoitetaan tilaajan organisaation ulkopuolista rakennuttajaa, joka alansa ammattilaisena ohjaa hankkeen etenemistä tilaajan asettamien tavoitteiden mukaan.

Rakennuttajakonsultti voi tarvittaessa myös itsenäisesti johtaa hanketta, valmistella päätettävät asiat sekä raportoida tilaajalle sovitulla tavalla. Ammattitaitoisen ja pätevän rakennuttajakonsultin ja työmaavalvojan valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, koska sillä on ratkaiseva merkitys onnistuneen hankkeen läpiviennissä. Rakennuttaminen on rakennushankkeen organisaation johtamista, joka vaatii ammattitaitoisen rakennuttajakonsultin.

Bradolla rakennuttamisen palveluihin kuuluvat rakennushankkeiden suunnittelu-, työmaa- ja takuuvaiheet. Tarvittaessa saat meiltä myös kustannuslaskenta- ja määrälaskentapalvelut hankkeeseesi. Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheet suosittelemme hankkimaan erillisenä hankekehityksen palveluna. Näin saat hankkeeseen vahvan kehittämisnäkökulman, erikoisosaamisen tarvittavilta osin sekä käyttäjien osallistamisen työkalut. Käyttäjien osallistamisen tavoitteena on kirkastaa todelliset tilatarpeet ja ehkä jopa muuttaa totuttuja toimintatapoja. Hankekehitysvaiheen kustannusvaikutus on kaikista hankkeen vaiheista suurin.

Ympäristövastuullisuus aina osana rakennuttamista

Rakennuttajakonsulttina huomioimme hankkeiden ympäristövastuullisuuden ja -vaikutukset sekä varautumisen ilmastonmuutokseen jo nyt. Suosittelemme hankkeen kaikille osapuolille suunnattuja erillisiä ilmastonmuutostyöpajoja, muuttuvan ilmaston vaikutusten huomioimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla suunnittelussa ja rakennuttamisessa. Osoituksena ympäristövastuullisuudesta Bradolle on myönnetty RALA ry:n ympäristösertifikaatti, joka perustuu ISO 140001 -standardiin.


Mitä on rakentamisen laatu?

Rakennuttamisessa laatuajattelumme skaalautuu asiakkaan tarpeisiin täydellisistä Terve Talo -hankkeista räätälöityihin laadunvarmistusratkaisuihin. Rakentamisen laatu ei kuitenkaan rajoitu pelkästään tekniseen laadunvarmistukseen, vaikka sen painoarvo on merkittävä. Käsityksemme mukaan laatu on kokonaisuus ja kokemus, jota kannattaa ylläpitää hankkeen kaikissa vaiheissa. Bradolle on myönnetty RALA ry:n laatusertifikaatti, joka kattaa kaikki yrityksemme palvelut.

Arvojemme mukainen avoin vuorovaikutus ja rakentava yhteistyö ovat ratkaisevan tärkeitä asioita laadukkaan ja onnistuneen hankkeen läpiviennissä. On erittäin hyvä asia, että yhteistyövelvoite on nyt myös kirjattu uuteen rakentamislakiin. Rakennuttaminen on yhteistyön ja rakentavan vuorovaikutuksen mahdollistamista ja ylläpitämistä.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos rakennuttamisen tai työmaavalvonnan teemat tai palvelut herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuesityksiä.

Veli-Matti Hokkanen

Veli-Matti Hokkanen

Toimitusjohtaja

050 439 1687
veli-matti.hokkanen@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö