Työmaavalvoja

Miten varmistan rakennustyömaan teknisen toteutuksen laadun? Mitä tekee rakennushankkeen työmaavalvoja?

Riittävän laadun tuottamiseen osallistuvat kaikki rakennushankkeeseen osallistuvat, kukin omassa roolissaan. Rakentamisen laatua tulisi käsitellä kokonaisuutena eikä osaoptimointina. Pätevä ja osaava rakennuttajakonsultti varmistaa hankkeen kokonaislaadun toteutumisen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän laatujohtaminen, asenne ja tahtotila ovat kaikissa hankkeissa keskeisessä asemassa.

Miten tilaaja voi varmistaa ja vahvistaa omaa laatujohtamista?

Rakennustyömaan tekninen laadunvarmistus perustuu rakennushankkeen laadunvarmistusmenettelyihin, pätevään työmaavalvontaan sekä urakoitsijoiden ammattitaitoiseen työnjohtoon. Mikäli tilaajalla ei ole käytössä omaa yleistä laadunvarmistuksen prosessia, olisi hankkeen laadunvarmistusmenettelyt suositeltavaa määritellä jo hankesuunnitelmaan tai viimeistään urakkalaskenta-asiakirjoihin. Tarvittaessa voimme tehdä asiakkaille yleisen tilaajan laadunvarmistusjärjestelmän auttamaan kaikkien hankkeiden laatujohtamisessa. Tutkimuksemme mukaan tilaajilla on käytössä erittäin vähän omia laadunvarmistusmenettelyitä hankkeiden laatujohtamiseen. Laadunvarmistuksessa luotetaan toimijoiden laadunvarmistukseen, ehkä liikaakin.

Työmaavalvojan tehtävät ja pelikirja

Työmaavalvojan tehtäviin kuuluvat suunnitelmien mukaisen toteutuksen, rakennustyön laadun, työturvallisuuden sekä tilaajan edun varmistaminen. Työmaavalvoja toimii usein myös työmaan turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorina. Pienemmissä kohteissa rakennuttajakonsultti voi hoitaa myös työmaavalvojan tehtäviä. Rakennuttajakonsultti ja työmaavalvoja valvovat myös urakoitsijoiden omien laatu- ja työsuunnitelmien toteutumista. Yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan vastuu urakoitsijan suunnitelmista on kuitenkin urakoitsijalla, eikä tilaajan teettämä työmaavalvonta vähennä millään tapaa urakoitsijan vastuuta toteutuksesta. Osaava työmaavalvoja ennakoi rakentamisen edistymistä perehtymällä rakennusvaiheiden toteutussuunnitelmiin ja nostamalla esille vaiheiden riskeihin varautumista.

Työmaavalvojalla keskeinen rooli laadunvarmistuksessa ja yhteistyössä rakennushankkeen eri osapuolten kanssa

Työmaavalvoja tekee saumatonta yhteistyötä työmaan urakoitsijoiden työnjohdon kanssa ja osallistuu urakoitsijoiden yhteistoimintapalavereihin. Pätevä työmaavalvoja varmistaa tilaajan edun työmaapäiväkirja- ja pöytäkirjamerkinnöin sekä toimii tarvittaessa työmaakokouksen sihteerinä. Työmaavalvoja dokumentoi työvaiheiden edistymistä mittauksin, valokuvin ja raportein sekä tallentaa tiedot projektipankkiin. Bradon työmaavalvojat pitävät huolta myös siitä, että tilaajan asiakkaat ja loppukäyttäjät saavat riittävästi informaatioita hankkeen edistymisestä. Laatukokemuksen kannalta tällä viestinnällä on iso merkitys, erityisesti loppukäyttäjille.

Säännölliset valvontakäynnit ja raportointi kuuluvat työmaavalvontaan

Työmaavalvoja käy kohteella säännöllisesti ja epäsäännöllisesti työvaiheiden edistymisen tai tavoitteiden mukaisesti. Ennalta-arvaamaton ja epäsäännöllinen valvonta voi joissain tapauksissa antaa realistisemman kuvan työmaan toiminnoista ja sen järjestyksestä. Työmaavalvoja puuttuu aktiivisesti työturvallisuushavaintoihin, työvirheisiin ja puutteisiin oikea-aikaisesti ja ammattimaisesti. Korjaavista toimenpiteistä sovitaan suunnittelijoiden ja urakoitsijan työnjohdon kanssa.

Työmaavalvoja tarkastaa urakoitsijan esittämät suunnitelmamuutosesitykset, lisä- ja muutostyöesitysten perusteet sekä tarjousten oikeellisuuden. Selvitysten jälkeen työmaavalvoja antaa tilaajalle perustellun päätösesityksen ratkaisusta. Bradon rakennuttajakonsultit ja työmaavalvojat raportoivat tilaajalle kuukausittain työmaan edistymisestä, aikatauluista, kustannuksista, ennakoitavista ongelmista ja havainnoista.

Rakentaminen on yhteistyötä ja joukkuepeliä. Onnistuneessa rakennushankkeessa jokainen ammattilainen tietää roolinsa ja vastuunsa. Bradon työmaavalvojat pelaavat tarvittaessa kovaa, mutta reilua ja avointa peliä. Ihmiset ovat pärjänneet aina yhteistyöllä ja niin pärjätään varmasti jatkossakin.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos työmaavalvonnan palvelut herättävät kysymyksiä.

Juha Martikainen

Juha Martikainen

Projektipäällikkö, rakennuttaminen ja valvonta

040 741 2544
juha.martikainen@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö