Työmaavalvonta

Miten varmistan rakennustyömaan teknisen toteutuksen laadun? Mitä tekee rakennushankkeen työmaavalvoja?

Riittävän laadun tuottamiseen osallistuvat kaikki rakennushankkeeseen osallistuvat, kukin omassa roolissaan. Rakentamisen laatua tulisi käsitellä kokonaisuuteena eikä osaoptimointina. Työmaavalvonta, tilaajan rooli, ammattitaito, asenne ja tahtotila ovat keskeisessä asemassa rakennushankkeiden johtamisessa.

Rakennustyömaan tekninen laadunvarmistus perustuu rakennushankkeen laadunvarmistusmenettelyihin, ammattitaitoiseen työmaavalvontaan sekä urakoitsijoiden ammattitaitoiseen työnjohtoon. Mikäli tilaajalla ei ole käytössä omaa yleistä laadunvarmistuksen prosessin kuvausta, olisi hankkeen laadunvarmistusmenettelyt suositeltavaa määritellä jo hankesuunnitelmaan sekä kaupallisiin asiakirjoihin. Työmaavalvoja jatkaa rakennuttajakonsultin tehtäviä toteutussuunnitelmien laadunvarmistuksesta työmaatoteutuksen laadunvarmistukseen.

Työmaavalvojan tehtäviin kuuluvat suunnitelmien mukaisen toteutuksen, rakennustyön laadun, työturvallisuuden sekä tilaajan edun varmistaminen. Työmaavalvoja toimii usein myös työmaan turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorina. Rakennuttajakonsultti voi toimia myös työmaavalvojana.

Rakennuttajakonsultti ja työmaavalvoja valvovat myös urakoitsijoiden omien laatu- ja työsuunnitelmien toteutumista. Yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan vastuu urakoitsijan suunnitelmista on kuitenkin urakoitsijalla, eikä tilaajan kustantama työmaavalvonta vähennä urakoitsijan toteutusvastuuta. Ammattitaitoinen työmaavalvoja ennakoi rakentamisen edistymistä perehtymällä rakennusvaiheiden toteutussuunnitelmiin ennakkoon.

Työmaavalvoja tekee saumatonta yhteistyötä työmaan urakoitsijoiden työnjohdon kanssa ja osallistuu urakoitsijoiden yhteistoimintapalavereihin. Ammattitaitoinen työmaavalvoja varmistaa tilaajan edun työmaapäiväkirja- ja pöytäkirjamerkinnöin sekä toimii tarvittaessa työmaakokouksen sihteerinä. Työmaavalvoja dokumentoi työvaiheiden edistymistä mittauksin, valokuvin ja raportein sekä tallentaa tiedot projektipankkiin. Bradon työmaavalvojat pitävät huolta myös siitä, että tilaajan asiakkaat ja loppukäyttäjät saavat riittävästi informaatioita hankkeen edistymisestä.

Työmaavalvoja käy kohteella säännöllisesti ja epäsäännöllisesti työvaiheiden edistymisen tai tavoitteiden mukaisesti. Ennalta-arvaamaton ja epäsäännöllinen valvonta voi joissain tapauksissa antaa realistisemman kuvan työmaan toiminnoista ja sen järjestyksestä. Työmaavalvoja puuttuu aktiivisesti työturvallisuushavaintoihin, työvirheisiin ja puutteisiin oikea-aikaisesti ja ammattimaisesti. Korjaavista toimenpiteistä sovitaan suunnittelijoiden ja urakoitsijan työnjohdon kanssa.

Työmaavalvoja tarkastaa urakoitsijan esittämät suunnitelmamuutosesitykset, lisä- ja muutostyöesitysten perusteet sekä tarjousten oikeellisuuden. Selvitysten jälkeen työmaavalvoja antaa tilaajalle perustellun päätösesityksen ratkaisusta. Rakennuttajakonsultti ja työmaavalvoja raportoivat tilaajalle kuukausittain työmaan edistymisestä, aikatauluista, kustannuksista, ennakoitavista ongelmista ja havainnoista.

Rakentaminen on yhteistyötä ja joukkuepeliä. Onnistuneessa rakennushankkeessa jokainen ammattilainen tietää roolinsa ja vastuunsa. Bradon työmaavalvojat pelaavat tarvittaessa kovaa, mutta reilua ja avointa peliä. Ihmiset ovat pärjänneet aina yhteistyöllä ja niin pärjätään varmasti jatkossakin.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos työmaavalvonnan palvelut herättävät kysymyksiä.

Juha Martikainen

Juha Martikainen

Aluepäällikkö, Keski-Suomi

040 741 2544
juha.martikainen@brado.fi

AA luottoluokitus

Brado Oy

Vaihde 050 356 9452
toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00
Voimassa 31.08.2023 saakka

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
040 741 2544
juha.martikainen@brado.fi

Savo ja Karjala

Porrassalmenkatu 36, 50100 Mikkeli
050 505 9535
jussi.turunen@brado.fi

Pirkanmaa

Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
050 439 1687
veli-matti.hokkanen@brado.fi

Brado somessa

facebook linkedin podcast Oranssi Instagram-kuvake

Copyright © 2023 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö