Kiinteistöstrategiat ja elinkaaripalvelut

Kiinteistöjen strateginen suunnittelu luo pohjan ja rauhaa arjen operatiiviselle toiminnalle. 

Kuinka tehdä oikeita valintoja ja ratkaisuja tulevien vuosien budjetoinnissa? Mihin kannattaa panostaa ja miksi? 

Kiinteistöstrategia auttaa hahmottamaan kiinteistöjen tarpeita pitkälle tulevaisuuteen, ja siksi se  suositellaan laatimaan seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Kiinteistöstrategia pohjautuu mm. kiinteistöjen kuntoarvioihin ja teknisiin tietoihin, kiinteistöjen käyttöasteisiin, väestöennusteisiin, palveluverkkoselvityksiin, kiinteistökustannuksiin, talousennusteisiin ja -tavoitteisiin. Tavoitteena voi olla esim. tietyn taajaman asukasmäärän kasvattaminen, liiketoiminta-alueen vahvistaminen investoimalla rakennuskantaan, kiinteistökannan käytön tehostaminen tai tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen. 

Kiinteistöstrategia voidaan myös laatia vain rajatuista kiinteistöryhmistä esim. koulukiinteistöistä. Kaikki kiinteistöt kattava kiinteistöstrategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka parantaa kiinteistötoimialan ennustettavuutta sekä määrärahojen järkevää kohdentamista. Hyvin valmisteltu kiinteistöstrategia antaa kiinteistöjohtamiselle ja pitkä jänteiselle operatiiviselle toiminnalle työrauhaa. Kiinteistöstrategiatyössä selvitetään, mitkä kiinteistöt ovat tulevaisuudessa tarpeen ja mistä kiinteistöistä voidaan hallitusti luopua. Osatavoitteena on usein myös tehostaa tilojen käyttöasteita huomioiden tilojen kunto ja käytettävyys tai esimerkiksi Terve Tila -ratkaisujen käyttöönotto. 

Kiinteistöstä luopuminen 

Kiinteistöstrategiassa voidaan päätyä luopumaan jostain kiinteistöistä tai kiinteistöryhmistä. Mikäli kiinteistöstä päätetään luopua purkamalla rakennukset, kannattaa tarkastaa ovatko purkukatselmus ja hyötykäyttöselvitys tehty. Kiinteistön purkuhinta on huomattavasti edullisempi, mikäli purkujätettä on mahdollista hyötykäyttää esim. maastorakentamiseen. 

Mahdolliseen kiinteistökauppaan kannattaa valmistautua päivittämällä kuntoarvio tai teettämällä laajempi kiinteistökauppaa valmisteleva Tecnical Due Diligense (TDD). TDD:ssä huomioidaan myös kaavoituksen, rakennusoikeuden, energiankulutuksen ja muiden mahdollisten riskien vaikutukset rakennuksen myyntihinnan muodostumiseen. Teknisten selvitysten rinnalle on toisinaan tarpeen laatia Environmental Due Diligence (EDD), mikäli kiinteistön toiminnalla on ympäristövaikutuksia tai siihen liittyvällä maa-alueella on ympäristöarvoja. EDD kannattaa teettää myös, jos kiinteistön tai sen maa-alueen käyttötarkoitus tulee muuttumaan. 

Elinkaaripalvelut 

Elinkaaripalvelut voivat liittyä osana kiinteistöstrategiaan tai olla erillinen palvelu. Elinkaaripalvelujen lähtökohtana voi olla kiinteistökustannusten optimointi, vastuullisten energiaratkaisujen käyttöönotto tai toimintaprosessien kehittäminen. 

Kiinteistökustannusten optimointi voidaan tehdä osaoptimointina tai kokonaisuutena. Kokonaisoptimointi on suositeltavin tapa, jossa käydään läpi kaikki kiinteistökustannusten osatekijät. Tarvittaessa palvelussa voidaan mallintaa ja parantaa tehottomiksi osoittautuvia toimintaprosesseja. Esimerkkeinä tästä voivat olla kiinteistönhoidon, puhtaudenhallinnan tai sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit. Elinkaaripalveluissa voidaan laskea rakennusten elinkaarikustannuksia sekä hiilijalan- ja kädenjälkivaikutuksia. 

Brado Oy:llä on voimassa oleva RALA ympäristösertifikaatti. Olemme sitoutuneet rakentamaan vastuullisesti tulevaisuutta pieni pala kerrallaan. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä mikäli kiinteistöstrategia tai siihen liittyvät palvelut herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuesityksiä.

Mika Vornanen

Mika Vornanen

Kehitysjohtaja

044 200 2757
mika.vornanen@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö