Kiinteistön ylläpitosiivous ja puhtaudenhallinta

Puhtautta ja hyvinvointia kiinteistössä

Siivotaan, siivotaan, mutta tuleeko puhdasta? Voinko luottaa siivouksesta vastaavan toimijan omaan laadunvarmistukseen? 

Ylläpitosiivouksen puhtaudenhallinta on siivoustyön laadunvarmistusta, jolla havainnoidaan ylläpitosiivouksen laatutasoa suhteessa osapuolten väliseen sopimukseen. Todellisen laatutason havainnoimiseksi siivoustyön laadunvarmistuksen havainnointia on suositeltavaa tehdä epäsäännöllisin väliajoin ja yllätyksellisesti ennalta sopimatta, jos tehty palvelusopimus sen sallii.

Varsinkin ostopalveluissa siivousalan laatuongelmat ovat yleisiä. Tilaajan kanssa sovittu (ja tilaajan maksama) laatutaso ei toteudu, jonka seurauksena siivoustaso laskee. Palveluntarjoajat eivät kuitenkaan aina ole valmiita hyvittämään tilaajaa puhtaudenhallinnan laatupoikkeamista. Ylläpitosiivouksen haasteet liittyvät usein siivouksesta vastaavan tahon henkilöstön suureen vaihtuvuuteen, puutteelliseen perehdytykseen tai työnjohdon oman työn laadunvarmistuksen puutteisiin.

Kiinteistön ylläpitosiivouksen puhtaustason arviointi

Kiinteistöjen ylläpitosiivous alkaa rakennustöiden valmistumisen jälkeen. Tilojen siivousta ja siivoustasoa pidetään monesti itsestään selvänä asiana. Alisuoriutuminen huomataan vasta sitten, kun puhtaustaso vaatii huomattavia toimenpiteitä sovittuun tasoon nähden. Vanhahtavan ajattelumallin mukaan siistijä on tilojen siivousta varten eikä heitäkään välttämättä tarvita ollenkaan. Todellisuudessa hyvällä siivouksella ja tilojen siivottavuudella parannetaan tilojen sisäilman laatua ja sisäilmaolosuhteita, ja sitä kautta edistetään henkilöiden terveyttä.

Ylläpitosiivouksen laatutason tarkastukseen voidaan soveltaa esim. INSTA 800 -standardia, KiinteistöRYL:iä tai muuta tilaajan kanssa sovittua menetelmää. Tällaista puhtaudenhallinnan mittalaittein tehtävää arviointijärjestelmää (INSTA 800) voidaan käyttää erilaisiin tilanteisiin riippuen tarvittavasta tiedosta. Objektiivisen mittauksen avulla voidaan

  • tarkastaa, että siivous toteutetaan teknisesti oikein
  • arvioida likatasoa tai likaantumisnopeutta
  • arvioida määritetyn laatutason (puhtaustason) saavuttamista (sopimuksen teon yhteydessä)
  • arvioida, miten puhdistustoiminnalla (menetelmät ja taajuus) saavutetaan vaadittu laatutaso
  • määritellä valitulla puhdistusmenetelmällä saavutettu laatutaso

Puhtaudenhallinnan puhtaustason arvioinnilla huolehditaan, että siivoustaso pysyy sovitun laatutason mukaisena. Arvioinnin perusteella palveluntarjoaja voi kehittää ja arvioida käyttämiään siivousmenetelmiä ja -toimintatapoja. Yhteistyössä ulkopuolisen puhtaudenhallinnan ammattilaisen kanssa palveluntarjoajan on helpompi kehittää toimintaa ja suorittaa kiinteistössä omavalvontaa.

Puhtaudenhallinnan objektiivisen arvioinnin avulla voidaan luotettavasti selvittää vastaako laatutaso sovittua. Arviointeja kannattaa tehdä, koska siivouksen epäsiisti puhtaustaso on ensimmäinen asia, jonka henkilöstö tai asiakas näkee. 

Sopimuslaadun jatkuvuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää ulkopuolista, asiantuntevaa puhtaudenhallinnan asiantuntijaa.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos puhtaudenhallinnan aiheet herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuesityksiä.

Terhi Mikkilä

Terhi Mikkilä

Projektipäällikkö, puhtaudenhallinta, hiilijalanjälki, kiertotalous

040 845 0296
terhi.mikkila@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö