Referenssit

Keltinmäen seurakuntakeskus, saneeraus 2023

Rakennuttajana oli Jyväskylän seurakunta ja kohteena Jyväskylän Keltinmäessä sijaitseva seurakuntakeskuksen peruskorjaus. Rakennustyöt kohteella alkoi syksyllä 2022 ja valmistui keväällä 2023. Hankkeessa johdimme -ja valvoimme rakennusurakkaa. Lisäksi toimeksiantoon kuului Terve Talo-asiantuntijan tehtävät sekä työmaa-aikaiset puhtaustarkastukset. Hankemuotona oli kokonaisurakka.

Leinolan päiväkoti, saneeraus 2023

Kohde rakennus oli vuonna 1987 rakennettu Leinolan päiväkoti. Päiväkotia ei ollut aiemmin kokonaisuudessaan peruskorjattu. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien pohjalta rakennuksessa tehtiin rakenteellisia korjaustoimenpiteitä ulkovaipassa, sisätiloissa ja piha-alueella. Perusparannuksessa esteettömyyttä parannettiin ja tilojen käytettävyyden parantamiseksi rakennettiin uusia taiteseiniä. Myös päiväkodin piha-alue, kalusteet ja varusteet uusittiin. Toimimme hankkeessa kosteuden- ja puhtaudenhallinnan koordinoinnin tehtävissä. Tehtävänämme oli toteuttaa sisäilmalähtöisen […]

Ikurin päiväkoti ja koulu, uudisrakennus 2023

Kohde rakennus oli Ikurin päiväkoti-koulun uudisrakennus. Uusi päiväkotikoulu korvaa lähialueen kolme eri olemassa olevaa toimipaikkaa yhteen uuteen rakennukseen.Rakennuksen runko, kantavat väliseinät ja ulkoseinät toteutettiin hirsirakenteisina. Tiloihin tehtiin ratkaisuja, jotka mahdollistavat tilojen muokkaamisen erilaisten tarpeiden mukaan, ja kaikkiin tiloihin toteutettiin esteetön pääsy. Uudisrakennus tulee palvelemaan jatkossa alueen päiväkotina, esiopetus -ja alakouluna (0-2lk.), sekä lisäksi on varauduttu, […]

Kortepohjan päiväkotikoulu, uudisrakennus 2022

Kohderakennus oli Kortepohjan päiväkoti-koulun uudisrakennus, joka korvasi purettavan, vanhan koulun. Uusi päiväkotikoulu tulee jatkossa palvelemaan alueen alakouluna ja päiväkotina. Rakennukseen sijoittuu myös Kortepohjan kirjasto. Toimimme kohteessa rakennuttajan- ja valvonnan tehtävissä. Rakennuttajana toteutimme myös Terve Talo- ja puhtausvalvontaa, sekä järjestimme työmaalla olevalle henkilökunnalle Terve Talo- ja P1-puhtaudenhallinnan koulutusta. Tavoitteenamme oli toteuttaa teknisiä ratkaisuja, jotka olivat selkeitä […]

Karstulan koulu, uudisrakennus 2022

Toteutettu koulurakennus on kestävä, energiatehokas ja helposti huollettava. Hankkeen toteutuksessa noudatettiin Terve Talo -rakentamisen toimintamallia, jotta kohteesta saatiin kerralla käyttäjille turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö.

Kivijärven matkailun kehittämishanke, Niliaitan prototyyppi 2020

Tämä luonnon keskelle rakennettu, 30-neliöinen, moderni majoitustila henkii perinteitä ratkaisuissaan. Niliaitta on ensimmäinen laatuaan ja toimii Kivijärven matkailun kehittämishankkeen malliratkaisuna. Aitalla pyritään tuomaan kunnan majoitustoimintaan hotellitasoista yöpymistä. Toimeksiannon tilaaja oli Kivijärven kunta ja Brado toimi hankkeessa rakennuttamisen asiantuntijana sekä rakennustöiden valvojana.

Palokan kirkko, sisäilmakorjaus 2019-2020

Terve Talo-mallilla toteutettu, jolla varmistetaan terveellinen ja turvallinen sisäilmä. Hankkeessa on otettu huomioon kestävä kehitys valiten sopivia ratkaisuja energiankulutuksen minimoimiseen. Käytettävät materiaalit ja aineet valittiin niin, että ne ovat mahdollisuuksien mukaan kierrätettävissä. Myös rakennusjäte.

Joutsan SoTe-keskus, uudisrakennus 2020

Joutsan Sotekeskuksen rakennusurakka alkoi kesällä 2019 ja kohde valmistuu elokuussa 2020. Tämän hankkeen myötä Joutsa saa uudet ja sisäilmaltaan puhtaat terveydenhuollon tilat. Uusia tiloja tuli laajuudeltaan 1980 brm2 ja hankkeelle hintaa n. 5,0 M€. Tilaajana oli Joutsan kunta.

Keski-Suomen Keskussairaala Nova, uudisrakennus 2020

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri rakennutti uuden keskussairaala Novan. Rakennushanke toteutettiin projektinjohtourakkana, jossa SRV Rakennus Oy toimii urakoitsija. Toimimme hankkeessa SRV Rakennus Oy:n Terve Talo -vastaavana sekä työmaan puhtaudenhallinnan konsulttina. Hankkeessa vastasimme Terve Talo -vaatimuksien toteutumisen valvonnasta, suunnitelman kehityksestä ja henkilöstön koulutuksesta. Lisäksi yrityksemme vastasi kohteen työmaan aikaisten puhtaustarkastuksien sekä P1 -puhtaustarkastuksien suorittamisesta.

Jyväskylän Yliopiston päärakennus, sisäilmakorjaus 2017

Jyväskylän yliopiston päärakennus on arkkitehti Alvar Aallon merkittävimpiin kohteisiin lukeutuvia punatiilikauden rakennuksia. Rakennus jakaantuu kolmeen osaan; juhlasaliosaan, hallinto-osaan ja Aallon kirjastoon, jotka kaikki kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. Sisäilmakorjaus käynnistettiin kohteella 2013 joulukuussa. Hanke toteutettiin yhteistyössä kohteen suojeluvaatimuksia sekä arkkitehtuuria kunnioittaen ja valmistui keväällä 2017.

Muuramen kirkko, peruskorjaus 2016

Kirkko sijaitsee Muuramen kunnassa vehreällä kukkulalla, joka korostaa kirkon arkkitehtonista näyttävyyttä. Rakennus on Aallon varhaisempaa tuotantoa ja siinä on hyvin nähtävissä Aallon italiaisesta arkkitehtuurista saamat vaikutteet. Kirkossa korostuu Aallon yksityiskohtainen suunnittelu, jossa muun muassa kristillinen symboliikka näkyy useassa kohdassa.  Muuramen seurakunta käynnisti kirkkonsa peruskorjauksen suunnittelun vuonna 2012. Toimeksiantoomme kuului kohteen työmaa-aikainen rakennuttaminen ja valvonta. Hoidimme tarmolla haastavan kohteen loppuun. Saavutettu lopputulos on esittelykelpoinen. Kirkko saavutti alkuperäisen loistonsa ja sai samalla nykyaikaisen tekniikan.

Joutsan paloasema, saneeraus 2016

Toimimme hankkeen rakennuttajakonsulttina ja valvojana. Tilaajana toimi Joutsan kunta, joka rakennutti hankkeen Keski-Suomen pelastuslaitoksen käyttöön. Kohteen saneerauksessa parannettiin toimisto- ja sosiaalitilojen käytettävyyttä sekä toteutettiin Puhdas paloasema -konseptin mukaiset tilat kaluston- ja vaatehuollon toimintaa varten asemalle.

Puitesopimukset

VuosiKohdeKuvausTilaaja
2022Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäKorjaus- ja uudisrakentamisen P1-puhtausluokan asiantuntijapalvelut
2022Spatium Toimitilat OyRakennuttaminen ja valvonta
2021-2024Kuntien Hankintapalvelut KuHa OySisäilma ja kosteustekniset kuntotutkimuksetLempäälän kunta
2021-2024Kuntien Hankintapalvelut KuHa OySisäilma ja kosteustekniset kuntotutkimuksetOriveden kaupunki
2021-2024Kuntien Hankintapalvelut KuHa OySisäilma ja kosteustekniset kuntotutkimuksetVesilahden kunta
2021-2025Hämeenlinnan kaupunkiRakennuttamisen asiantuntijapalvelut, rakennusteknisten töiden valvonta, puhtaudenhallinnan asiantuntijatehtävätHämeenlinnan kaupunki, Tilapalvelut
2021-2023Sansia OyRakennuttaminen ja valvonta, rakennusterveysasiantuntijapalvelut, työturvallisuuskoordinaattorin tehtävätJoroisten kunta
2021-2023Sansia OyRakennuttaminen ja valvonta, rakennusterveysasiantuntijapalvelut, työturvallisuuskoordinaattorin tehtävätVarkauden kaupunki
2021-2023Sansia OyRakennuttaminen ja valvonta, rakennusterveysasiantuntijapalvelut, työturvallisuuskoordinaattorin tehtävätKeski-Savon Vesi Oy
2021-2023Naantalin kaupunkiKustannuslaskenta, sisäilma- ja kuntokartoitustutkimuksetNaantalin kaupunki
2021-2022Ääneseudun Asunnot OyRakennuttaminen ja valvontaÄäneseudun Asunnot Oy
2020-2022Joutsan kunnan vuosikumppanuusRakennuttaminen, valvonta ja puhtaudenhallintaJoutsan kunta
2017-2018Rakennuttaminen ja valvonta ja puhtaudenhallintaJoutsan kunta
2020-2022Vantaan kaupungin vuosikumppanuusAsbesti- ja haitta-ainekartoituksetVantaan kaupunki
2020-2021Laukaan kunnan vuosikumppanuusRakennuttaminen ja valvontaLaukaan kunta
2020-2021Pirkkalan kunnan vuosikumppanuusRakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävätPirkkalan kunta
2019-2020Joensuun kaupungin vuosikumppanuusPuhtauden- ja kosteudenhallinta, kustannuslaskentaJoensuun kaupunki
2019-2021Sarastia OyKosteudenhallinnan asiantuntijapalvelutSarastia Oy
2020-2022Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäPuhtauden- ja kosteudenhallinnan suunnittelu ja valvontaPirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
2018-2019Karstulan kunnan vuosikumppanuusRakennuttaminen ja valvontaKarstulan kunta
2018-2020Kangasniemen kunnan vuosikumppanuusKuntotutkimukset ja rakennesuunnitteluKangasniemen kunta
2018-Osuuskauppa Keskimaan vuosikumppanuusRakennuttaminen, valvonta, kustannuslaskenta, puhtaustarkastukset, kuntoarviot ja sisäilma-asiantuntijatehtävätOsuuskauppa Keskimaa
2017-Jyväskylän ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorio T029Varamiesjärjestely, akkreditoidut testauksetJyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
2017-2019Ylöjärven kaupungin vuosikumppanuusRakennuttaminen, valvonta, asbesti- ja haitta-ainekartoitukset, kuntotutkimuksetYlöjärven kaupunki
2017-2019Helsingin kaupungin rakennusliikelaitos STARAKustannus- ja määrälaskentaHelsingin kaupunki
2017-2019Vantaan kaupungin vuosikumppanuusKustannus- ja määrälaskentaVantaan kaupunki
2017-2018Jyväskylän seurakuntaSisäilma-asiantuntijan tehtävätJyväskylän seurakunta, kiinteistölaitos

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2023 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö