Terve Talo

Eikös kaikkien talonrakennushankkeiden lopullisena tavoitteena ole Terve Talo? Niinhän sen pitäisi olla, mutta miksi liian usein hankkeissa epäonnistutaan?

Rakennushankkeiden laadunvarmistusprosessi on kokonaisuus, jonka tekniseksi osaksi voidaan ottaa Terve Talo -kriteerit tai jokin muu yhteisesti sovellettava malli. Teknisen laadunvarmistuksen lisäksi laatukokonaisuuteen kuuluu loppukäyttäjän laatukokemuksen ylläpitäminen oikea-aikaisella ja tarkoituksen mukaisella viestinnällä. Oleellista kaikkien rakennushankkeiden laadunvarmistuksessa on työmaan laadunvarmistuksen määrätietoinen johtaminen, tavoitteisiin sitoutuminen, oikea asenne ja yhteistyö.

Mitä tarkoittaa Terve talo – menettely?

Terve Talo -menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennushanke on toteutettu Suomen rakentamismääräyskokoelmaa tarkemmilla vaatimuksilla. Tavoitteena on, että rakennuksesta tulee terveellinen, turvallinen ja viihtyisä kertasuorituksella. Rakennushankkeelle voidaan myös myöntää Terve Talo -sertifikaatti, mikäli rakennus täyttää sertifiointiperusteissa asetetut vaatimukset. Terve Talo -sertifiointivaatimukset koskevat rakennuksen sisäilmastoa, rakennusmateriaalien puhtautta, talotekniikan toimivuutta, rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta, rakentamisen teknistä laadunhallintaa ja -varmistusta sekä rakennuksen käyttöönottovaihetta. Suppeampi, ainoastaan kosteustekniseen toimintaan keskittyvä, menettely on Kuivaketju 10.

Terve Talo -hankkeissa oleellista on varmistaa kaikkien osapuolien osaaminen oikea-aikaisella koulutuksella. Tavoitteena on yhteisen ymmärryksen lisääminen, tavoitteisiin sitoutuminen sekä yhteinen tekemisen meininki. Toimijan ei siis välttämättä tarvitse ennakkoon osata täydellisesti Terve Talo -menettelyä ja sen vaatimuksia.

Konsultointi skaalautuu tarpeen mukaan

Terve Talo -hankkeissa kriteerit huomioidaan toteutussuunnittelun ohjauksesta työmaavalvontaan ja rakennuksen käyttöönottoon. Bradon Terve Talo -hankkeissa työmaavalvontaan osallistuu rakennustyömaan valvojan lisäksi tarvittaessa erillinen Terve Talo -valvoja, jonka tehtävänä on kiinnittää huomiota erityisesti rakentamisen Terve Talo -vaatimusten toteutumiseen. Terve Talo -valvonta painottuu rakennushankkeen runko- ja sisärakennusvaiheisiin. Terve Talo -valvoja raportoi säännöllisesti toteutuksen laadusta, havaituista poikkeamista sekä työmaan laaduntuottokyvystä.

Terve Talo -kohteissa työmaavalvontaa suorittavat myös Terve Talo -valvoja ja tarvittaessa erillinen puhtaustarkastaja. Työmaan puhtaustasovaatimukseksi on nykyisin vakiintunut P1-taso. Tarvittaessa valvonnan tukena käytetään jatkuvaa automaattista digitaalista olosuhdeseurantaa. Jatkuvalla olosuhdeseurannalla voidaan varmistaa ja dokumentoida esim. terveydelle haitallista kvartsipölyn määrää.

Mitä Terve talo maksaa?

Kokemuksemme mukaan järkevästi toteutettu Terve Talo -hanke ei lisää rakennuttajakonsultin tai hankkeen kustannuksia. Enemmän rakentamisen kustannuksia lisäävät laatujohtamisen puuttuminen tai heikko laadunvarmistukseen sitoutuminen. Terve Talo -valvojan käynneillä voidaan korvata työmaavalvojan käyntejä ja näin ollen välttää turhaa työmaavalvonnan päällekkäisyyttä. Yleisesti yhteen kertaan tekeminen on edullisempaa kuin saman asian kahteen kertaan tekeminen.

Rakentamisen koutseina työmaiden laadunvarmistuksessa pyrimme noudattamaan johdonmukaisesti kiristyvän otteen periaatetta, jossa toimenpiteet kiristyvät ymmärrettävästi huomautuksista sanktioihin.

Kuten työturvallisuus, on myös laatu asennekysymys. Hyvä rakennuttajakonsultti ja työmaavalvonta ovat tärkeä osa tätä palapeliä.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos Terve Talo -palvelut herättävät kysymyksiä.

Tommi Herva

Tommi Herva

Projektipäällikkö, rakennusterveys

050 320 5011
tommi.herva@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö