Terve Talo

Eikös kaikkien talonrakennushankkeiden lopullisena tavoitteena ole Terve Talo? Niinhän sen pitäisi olla, mutta miksi liian usein hankkeissa epäonnistutaan?

Rakennushankkeiden laadunvarmistusprosessi on kokonaisuus, jonka osaksi voidaan ottaa Terve Talo -kriteerit tai jokin muu yhteisesti sovellettava malli. Oleellista kaikkien rakennushankkeiden laadunvarmistuksessa on työmaan laadunvarmistuksen määrätietoinen johtaminen, tavoitteisiin sitoutuminen, oikea asenne ja yhteistyö.

Terve Talo -menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennushanke on toteutettu Suomen rakentamismääräyskokoelmaa tarkemmilla vaatimuksilla. Tavoitteena on, että rakennuksesta tulee terveellinen, turvallinen ja viihtyisä kertasuorituksella. Rakennushankkeelle voidaan myös myöntää Terve Talo -sertifikaatti, mikäli rakennus täyttää sertifiointiperusteissa asetetut vaatimukset. Terve Talo -sertifiointivaatimukset koskevat rakennuksen sisäilmastoa, rakennusmateriaalien puhtautta, talotekniikan toimivuutta, rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta, rakentamisen laadunhallintaa ja -varmistusta sekä rakennuksen käyttöönottovaihetta. Suppeampi, lähinnä kosteustekniseen toimintaan keskittyvä, menettely on Kuivaketju 10.

Terve Talo -hankkeissa oleellista on varmistaa osapuolten osaaminen oikea-aikaisella koulutuksella. Tavoitteena on yhteisen ymmärryksen lisääminen, tavoitteisiin sitoutuminen sekä yhteinen tekemisen meininki. Toimijan ei siis välttämättä tarvitse ennakkoon osata täydellisesti Terve Talo -menettelyä ja sen vaatimuksia.

Terve Talo -hankkeissa kriteerit huomioidaan toteutussuunnittelun ohjauksesta työmaavalvontaan ja rakennuksen käyttöönottoon. Bradon Terve Talo -hankkeissa työmaavalvontaan osallistuu rakennustyömaan valvojan lisäksi tarvittaessa erillinen Terve Talo -valvoja, jonka tehtävänä on kiinnittää huomiota erityisesti rakentamisen Terve Talo -vaatimusten toteutumiseen. Terve Talo -valvonta painottuu rakennushankkeen sisäverhousvaiheeseen. Terve Talo -valvoja raportoi säännöllisesti toteutuksen laadusta, havaituista poikkeamista sekä työmaan laaduntuottokyvystä. Kokemuksemme mukaan järkevästi toteutettu Terve Talo -hanke ei lisää rakennuttajakonsultin tai hankkeen kustannuksia. Enemmän rakentamisen kustannuksia lisäävät laatujohtamisen puuttuminen tai heikko laadunvarmistukseen sitoutuminen. Terve Talo -valvojan käynneillä voidaan korvata työmaavalvojan käyntejä ja näin ollen välttää työmaavalvonnan päällekkäisyyttä.

Terve Talo -kohteissa työmaavalvontaa suorittavat myös Terve Talo -valvoja ja tarvittaessa erillinen puhtaustarkastaja. Työmaan puhtaustasovaatimukseksi on nykyisin vakiintunut P1-taso. Tarvittaessa valvonnan tukena käytetään jatkuvaa automaattista digitaalista olosuhdeseurantaa. Jatkuvalla olosuhdeseurannalla voidaan varmistaa ja dokumentoida esim. terveydelle haitallista kvartsipölyn määrää.

Rakentamisen koutseina työmaiden laadunvarmistuksessa pyrimme noudattamaan johdonmukaisesti kiristyvän otteen periaatetta, jossa toimenpiteet kiristyvät ymmärrettävästi huomautuksista sanktioihin.

Kuten työturvallisuus, on myös laatu asennekysymys. Hyvä rakennuttajakonsultti ja työmaavalvonta ovat tärkeä osa tätä palapeliä.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos Terve Talo -palvelut herättävät kysymyksiä.

Tommi Herva

Tommi Herva

Projektipäällikkö, rakennusterveys

050 320 5011
tommi.herva@brado.fi

AA luottoluokitus

Brado Oy

Vaihde 050 356 9452
toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00
Voimassa 31.08.2023 saakka

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
040 741 2544
juha.martikainen@brado.fi

Savo ja Karjala

Porrassalmenkatu 36, 50100 Mikkeli
050 505 9535
jussi.turunen@brado.fi

Pirkanmaa

Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
050 439 1687
veli-matti.hokkanen@brado.fi

Brado somessa

facebook linkedin podcast Oranssi Instagram-kuvake

Copyright © 2023 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö