Hankekehitys

Asiakkaan näkökulmasta rakennushankkeissa korkealaatuisen hankekehityksen panos-tuotos -suhde on ylivoimaisesti paras, siksi siihen kannattaa panostaa erillis työnä eikä perinteisesti osana rakennuttamisen tehtäviä. 

Toimiva, laadukas ja kustannustehokas rakennushanke. Kuinka se toteutetaan ja mitä se vaatii? 

Rakennushankkeiden alkuvaiheet 

Rakennushankkeissa ensimmäiset vaiheet ovat tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe. 

Tarveselvitysvaiheen tavoitteena on määritellä toimintamallit ja niitä vastaavat tilavaatimukset. Tavoitteena voi myös olla totuttujen toimintamallien ja prosessien kehittäminen paremmin toimiviksi sekä löytää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Tarveselvitysvaihe on tärkeä hankesuunnittelua valmisteleva vaihe, jossa kuvataan toimintamallit ja toiminnasta aiheutuvat tiloilta vaadittavat ominaisuudet. Tarveselvitysvaihe voidaan tarvittaessa yhdistää myös hankesuunnitteluvaiheeseen. Tarveselvitysvaiheen lopuksi laaditaan tarveselvitysraportti. 

Hankesuunnitteluvaiheen tavoitteena on selvittää ja kirjata rakennushankkeen keskeiset tavoitteet, joita ovat mm. toiminnallisuus-, kustannus-, aikataulu-, laatu-, laadunvarmistus-, toteutusmuoto-, rahoitus-, ympäristö- ja tekniset tavoitteet. Tärkeää on huomioida myös varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  

Hankesuunnitteluvaiheen lopuksi teemme hankesuunnitelman, jonka perusteella asiakas tekee rakennushankkeen investointipäätöksen. Laadukkaan hankesuunnitelman pohjalta on turvallista tehdä hankkeen investointipäätös. Tarvittaessa valmistelemme asiakkaalle hanke päätöstä varten tarvittavat esittely- ja päätösaineistot. 

Hankesuunnitelman tavoitteet ohjaavat rakennushankkeen seuraavia toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheita. Rakennushankkeen valmistuttua laadimme loppuraportin, jossa toteutuneita tietoja verrataan hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.  Hankesuunnitteluvaihe on rakennushankkeen tärkein yksittäinen vaihe, johon kannattaa erityisesti panostaa, koska hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen investointi- ja elinkaarikustannuksista kiinnitetään tyypillisesti noin 80 %. Rakennushankkeen seuraavissa vaiheissa merkittävä kustannuksiin vaikuttaminen on huomattavasti vaikeampaa. 

Hankekehityksen problematiikkaa 

Monesti rakennuksen käyttäjille rakennushanke on ainutlaatuinen kokemus ja tilatarpeiden hahmotus tuottaa vaikeuksia. Tyypillisesti rakennushankkeiden alussa käyttäjien halut ja todelliset tarpeet sekoittuvat. Halutaan varmuuden vuoksi ja enemmän, huolimatta siitä mikä on todellisuudessa oikea tarve. Hankekehityksen päätavoitteena on auttaa asiakasta valmistelemaan todellisten tarpeiden mukainen toimiva, laadukas ja kustannustehokas hanke. Käytämme osallistavia työskentelytapoja, työpajoja sekä tarvittaessa suunnittelu yhteistyökumppaneita hahmottamaan todellisia tietotarpeita. Tilaympäristöjen hahmotuksen apuvälineenä käytämme mm. 3D-laseja ja yhteistyökumppaniemme digitaalisia malleja. 

Hankekehityksen muita näkökulmia 

Hankekehityksen lopputuloksena voi myös olla asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin sovitettu rakennuskonsepti tai yleinen rakennushankkeiden toimintaprosessin kuvaus. Konseptirakennus voi olla esim. tiettyyn käyttötarkoitukseen räätälöity tyyppitalomalli. 

Rakennushankkeen laadunvarmistus alkaa jo hankesuunnitteluvaiheessa määrittelemällä hankesuunnitelmaan laadunvarmistuksen tavoitetaso. Tarvittaessa voimme toteuttaa asiakkaalle oman rakennushankkeiden laadunvarmistuksen prosessikuvauksen. 

Brado Oy:n hankkeiden laadunvarmistusprosessi on kokonaisuus, joka voi sisältää toteutuksen Terve Talo -kriteerein tai muun asiakkaan tarpeisiin sovitetun laadunvarmistuksen mallin. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä mikäli rakennushankkeiden hankekehitys tai siihen liittyvät palvelut herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuesityksiä.

Mika Vornanen

Mika Vornanen

Kehitysjohtaja

044 200 2757
mika.vornanen@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö