Haitta-aine- ja asbestikartoitus

Rakentamisessa on ennen vuotta 1994 käytetty yleisesti asbestia sisältäviä materiaaleja sekä muita sellaisia rakennustuotteita, joiden on havaittu olevan joko ihmisille tai ympäristölle haitallisia. Näiden materiaalien työstäminen, purkaminen ja niistä aiheutuneiden jätteiden käsittely vaativat erityistoimenpiteitä, joita ohjaavat lait, asetukset ja määräykset. 

Erityisesti asbestin osalta on erikseen asetuksella määrätty, että rakennushankkeeseen ryhtyvän, yksityisen tai julkisen toimijan, on paikallistettava ennen korjaustöihin ryhtymistä rakenteissa mahdollisesti olevat asbestia sisältävät materiaalit.  Asetuksessa on määritelty, että asbestikartoituksessa on selvitettävä asbestin laatu, jotta purkutoimenpiteet voidaan määritellä käytetyn asbestilaadun mukaisesti. 

Asbestikartoitus ennen 1994 rakennettuihin taloihin purku- ja korjaustöiden yhteydessä

Kaikista ennen vuotta 1994 rakennetuista kiinteistöistä on siis lakisääteisesti tehtävä asbestikartoitus ja selvitettävä asbestia sisältävät materiaalit ennen purku- ja korjaustoimenpiteiden aloittamista. Mikäli on luotettavasti osoitettavissa, että kaikki asbestia sisältäneet materiaalit on purettu jo aiemmin pois kohteesta, voidaan kartoitus tehdä asiakirjoihin perustuen. Liian usein on kuitenkin käynyt ilmi, että rakenteisiin on jätetty aiemmissa saneerauksissa esimerkiksi asbestia sisältävää liimaa, joka joudutaan uudemmissa korjauksissa poistamaan. Tämän vuoksi asbesti- ja haitta-ainekartoitus on aina syytä teettää asiaan perehtyneellä asiantuntijalla. Mikäli kohteella tehdään kokonaispurkua, eli rakennus puretaan kivijalkaa myöten, on asbesti- ja haitta-ainekartoituksen lisäksi tehtävä purkukatselmus. 

Haitta-ainekartoitus asbestiselvityksen yhteydessä

Muut haitta-aineet ovat niin ikään terveydelle haitallisia, mutta niiden vaarallisuus on enemmän ympäristöä koskevaa. Ja siksi esimerkiksi jäteselvityksissä on kirjattava, onko kohteella esimerkiksi havaittu PCB- tai lyijymateriaaleja julkisivusaumoissa tai PAH -yhdisteitä vanhoissa bitumieristeissä. Nämä kaikki haitta-aineet pystytään kartoittamaan samalla, kun asbestipitoisia materiaaleja selvitetään. Usein materiaaleissa voi olla useampaa haitta-ainetta, jolloin materiaalien käsittely määräytyy raportoitaessa sen mukaan, kumpaa koskevat tiukemmat määräykset. 

Laboratorioanalyysin jälkeen raportti löydöksistä

Kohteella tehdyn, rakenteisiin menevän asbestikartoituksen jälkeen näytteet toimitetaan luotettavan laboratorion analysoitavaksi. Materiaaleista, joiden osalta on selvää, että ne sisältävät esimerkiksi asbestia, mutta rakenteen avaaminen vaarantaa käyttäjien terveyden, ei yleensä oteta erikseen näytteitä, vaan nämä kirjataan ylös asbestia sisältävien materiaalien luetteloon. 

Haitta-aine tai asbestikartoituksen raporttiin kirjataan havaitut haitta-aineet ja niiden määrät purkamisen lähtötiedoiksi ja mikäli kohteesta on käytettävissä pohjakuvat, tehdään asiakkaalle paikannuskaaviot asbestia sisältävien materiaalien sijainnista rakennuksessa. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos asbesti- ja haitta-ainekartoitukset herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuesityksiä.

Tommi Herva

Tommi Herva

Projektipäällikkö

050 320 5011
tommi.herva@brado.fi

AA luottoluokitus

Brado Oy

Vaihde 050 356 9452
toimisto@brado.fi
Arkisin 08:00 – 15:00

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
040 741 2544
juha.martikainen@brado.fi

Savo ja Karjala

Porrassalmenkatu 36, 50100 Mikkeli
050 505 9535
jussi.turunen@brado.fi

Pirkanmaa

Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
050 439 1687
veli-matti.hokkanen@brado.fi

Brado somessa

facebook linkedin podcast

Copyright © 2023 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö