Asbestikartoitus ja muu haitta-ainekartoitus

Asbestikartoitus on aina tehtävä ennen 1994 rakennettuihin taloihin purku- ja korjaustöiden yhteydessä, mikäli käytettävissä ei ole luotettavaa tietoa siitä, että rakennukseen on 1994 jälkeen tehty kattava peruskorjaus ja asbestia sisältävät materiaalit on tuolloin poistettu.

Tämä johtuu siitä, että rakentamisessa on ennen vuotta 1994 hyvin yleisesti käytetty asbestia sisältäviä materiaaleja sekä muita sellaisia rakennustuotteita, joiden on havaittu olevan joko ihmisille tai ympäristölle haitallisia. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa kokonaan 1994 alusta ja tämän jälkeen kyseisenä vuonna valmistuneissa taloissa tai sitä uudemmissa rakennuksissa ei ole lähtökohtaisesti tarpeen tehdä haitta-aine- ja asbestikartoitusta.

Erityisesti asbestin osalta on erikseen asetuksella määrätty, että rakennushankkeeseen ryhtyvän, yksityisen tai julkisen toimijan, on paikallistettava ennen korjaustöihin ryhtymistä rakenteissa mahdollisesti olevat asbestia sisältävät materiaalit. Tämä tarkoittaa sitä, että tehdäänpä korjausta yksityisen henkilön omistamassa omakotitalossa tai esimerkiksi kunnan omistamassa koulurakennuksessa, on asbestikartoitus tehtävä. Asetuksessa on määritelty, että asbestikartoituksessa on selvitettävä asbestin laatu, jotta purkutoimenpiteet voidaan määritellä käytetyn asbestilaadun mukaisesti. Tarkemmat purkamisen suunnitelmat tekee valtuutettu erikoispurku-urakoitsija asbestikartoituksen perusteella.

Asbestikartoitus ennen 1994 rakennettuihin taloihin purku- ja korjaustöiden yhteydessä

Kaikista ennen vuotta 1994 rakennetuista kiinteistöistä on siis lakisääteisesti tehtävä asbestikartoitus ja selvitettävä asbestia sisältävät materiaalit ennen purku- ja korjaustoimenpiteiden aloittamista. Mikäli on luotettavasti osoitettavissa, että kaikki asbestia sisältäneet materiaalit on purettu jo aiemmin pois kohteesta, voidaan kartoitus tehdä asiakirjoihin perustuen. Liian usein on kuitenkin käynyt ilmi, että rakenteisiin on jätetty aiemmissa saneerauksissa esimerkiksi asbestia sisältävää liimaa, joka joudutaan uudemmissa korjauksissa poistamaan. Tämän vuoksi haitta-aine- ja asbestikartoitus on aina syytä teettää asiaan perehtyneellä asiantuntijalla.

Mikäli kohteella tehdään kokonaispurkua, eli rakennus puretaan kivijalkaa myöten, on haitta-aine- ja asbestikartoituksen lisäksi tehtävä purkukatselmus. Purkukatselmuksessa määritellään haitta-aineiden ja asbestin lisäksi kohteen rakenteiden materiaalit ja niiden määrät, jotta rakennushankkeeseen ryhtyvä voi arvioida purkamisen ympäristövaikutukset ja materiaalien hyödyntämisen kiertotaloudessa. Tätä ennen on kuitenkin poistettava haitta-aineet, joten haitta-aine- ja asbestikartoitus on välttämätön osa kokonaisuutta.

Haitta-ainekartoitus asbestiselvityksen yhteydessä

Asbestin lisäksi on käytetty useita erilaisia terveydellisiä haitta-aineita, kuten esimerkiksi PAH-yhdisteitä sisältäviä bitumeja ja tervapapereita tai saumamassoja, joissa on lyijyä ja/tai PCB-yhdisteitä. Muut haitta-aineet ovat niin ikään terveydelle haitallisia, mutta niiden vaarallisuus on enemmän ympäristöä koskevaa. Ja siksi esimerkiksi jäteselvityksissä on kirjattava, onko kohteella esimerkiksi havaittu PCB- tai lyijymateriaaleja julkisivusaumoissa tai PAH -yhdisteitä vanhoissa bitumieristeissä. Nämä kaikki haitta-aineet pystytään kartoittamaan samalla, kun asbestipitoisia materiaaleja selvitetään. Usein materiaaleissa voi olla useampaa haitta-ainetta, jolloin materiaalien käsittely määräytyy raportoitaessa sen mukaan, kumpaa koskevat tiukemmat määräykset. 

Haitta-aineita sisältävien materiaalien työstäminen, purkaminen ja niistä aiheutuneiden jätteiden käsittely vaativat erityistoimenpiteitä, joita ohjaavat lait, asetukset ja määräykset. Tämän takia haitta-aine- ja asbestikartoituksessa määritellään kaikkien terveydelle haitallisten materiaalien sijainti rakenteissa sekä annetaan alustava toimenpidesuositus.

Laboratorioanalyysin jälkeen raportti löydöksistä

Kohteella tehdyn, rakenteisiin menevän asbestikartoituksen jälkeen näytteet toimitetaan luotettavan laboratorion analysoitavaksi. Materiaaleista, joiden osalta on selvää, että ne sisältävät esimerkiksi asbestia, mutta rakenteen avaaminen vaarantaa käyttäjien terveyden, ei yleensä oteta erikseen näytteitä, vaan nämä kirjataan ylös asbestia sisältävien materiaalien luetteloon. 

Haitta-aine tai asbestikartoituksen raporttiin kirjataan havaitut haitta-aineet ja niiden määrät purkamisen lähtötiedoiksi, ja mikäli kohteesta on käytettävissä pohjakuvat, tehdään asiakkaalle paikannuskaaviot asbestia sisältävien materiaalien sijainnista rakennuksessa. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos asbesti- ja haitta-ainekartoitukset herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuesityksiä.

Tommi Herva

Tommi Herva

Projektipäällikkö, rakennusterveys

050 320 5011
tommi.herva@brado.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä asbestista ja asbestikartoituksesta

Mitä on asbesti?

Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia, joka on louhittu maaperästä ja jalostettu erilaisiin rakennusmateriaaleihin käytettäväksi. Asbesti on antanut materiaaleihin muun muassa kulutuskestävyyttä, vetolujuutta sekä erityisesti palonkestävyyttä. Asbesti ei vaurioidu kosteudesta esimerkiksi lahoamalla, eikä asbesti pala. Tämän takia asbestia on paljon käytetty muun muassa palo-osastoivissa rakenteissa. Asbestin yleisimmin rakentamisessa käytetyt asbestilaadut ovat krysotiili, antofylliitti, amosiitti (ruskea asbesti) ja krokidoliitti (sininen asbesti). Tämän lisäksi on olemassa asbestimineraalit tremoliitti ja aktinoliitti, jotka ovat harvinaisempia rakentamisessa. Kaikkien asbestilaatujen käyttö kiellettiin kokonaisuudessaan 1994, mutta krokidoliitti, joka on tutkimusten mukaan kuiduista vaarallisinta terveydelle, kiellettiin Suomessa jo 1976.

Mistä asbestia löytyy?

Asbestia löytyy rakennuksissa yleisesti esimerkiksi putkilinjojen lämpöeristeistä, kiinnitys- ja saumauslaasteista sekä erilaisista lattiapinnoitteista ja niiden kiinnitysliimoista. Lisäksi asbestia on vanhoissa palo-ovissa, lämpökattiloissa sekä osassa maaleja. Tämän vuoksi asianmukainen asbestikartoitus on tarpeen, jos ryhdyt kunnostamaan 1994 tai sitä ennen valmistunutta rakennusta tai asuntoa. Asbestikartoituksen voi lain mukaan tehdä vain riittävän pätevöitynyt asbestikartoittaja. Palveluksessamme olevilla asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalla (AHA) on vaadittava pätevyys asbestikartoituksen suorittamiseen.  

Milloin asbestikartoitus on tarpeen tehdä?

Asbestikartoitus on tarpeen tehdä, kun ryhdytään remontoimaan rakennusta, joka on rakennettu ennen vuotta 1994, eikä ole olemassa varmuutta siitä, että asbestia sisältävät materiaalit olisi jo poistettu rakenteista. Asbestikartoituksessa selvitetään rakenteiden mahdollisesti sisältämä asbesti, jolloin rakenteiden purkaminen ja muutokset voidaan tehdä turvallisesti. Tilaa siis asbestikartoitus ajoissa kohteeseesi.

Miten asbestikartoitus tehdään?

Asbestikartoitus tehdään tutustumalla kohteen suunnitelma-asiakirjoihin sekä korjaushistoriaan, jotta voidaan selvittää mistä rakenteista asbestia voidaan mahdollisesti löytää. Tämän jälkeen kohteelle tehdään asbestikartoituksen kiinteistökierros, jossa tarkastellaan ensin aistinvaraisesti näkyvissä olevien rakenteiden ja materiaalien mahdollinen asbestisisältö. Tämän jälkeen kartoittaja arvioi tarpeen asbestinäytteiden ottamisesta sekä suorittaa rakenteisiin avaukset, jotta pystytään varmistamaan, ettei esimerkiksi uusien lattiapinnoitteiden alla ole vanhoja asbestia sisältäviä materiaaleja. Tämän jälkeen asbestikartoitus raportoidaan siten, että kaikki asbestia sisältävät materiaalit on eroteltuna määrineen. Pienemmissä kohteissa ilmoitetaan vain rakenneosa, jossa on asbestia. Esimerkiksi pesuhuonekorjauksessa lattian tasoitekerros.

Mitä asbestikartoitus maksaa?

Asbestikartoitukseen sisältyy hyvin usein laboratorioanalyysi, jolla todetaan materiaalissa oleva asbesti ja sen laatu joko valo- tai elektronimikroskoopilla. Asbestianalyysin hinta vaihtelee noin 80 – 95 € välillä yksittäistä näytettä kohden vuosittain. Hintaan vaikuttaa oleellisesti käytettävän laboratorion luotettavuus sekä otettavien näytteiden määrä. Kartoituksen hintaan vaikuttaa siis paljon näytteiden määrä ja siihen kartoitettavan kohteen laajuus. Edullisimmillaan yksittäisen pesuhuoneen kartoitus on noin 200 – 300 euron luokkaa, jos näytemäärä on alhainen. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja pyydä tarkempi arvio.

Miksi rakenteiden asbesti on kartoitettava?

Asbesti on terveydelle vaarallinen luonnonkuitu, jota on käytetty erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla useissa erilaisissa rakennusmateriaaleissa. Kun näitä materiaaleja työstetään, esimerkiksi poistetaan laattoja pesuhuoneen seinästä tai lattiasta, asbestikuidut vapautuvat sisäilmaan ja kulkeutuvat ihmisten hengitysteihin, ellei työntekijöiden suojaus ole kunnossa. Kuidut ovat kooltaan niin pieniä, että kulkeutuvat aina keuhkorakkuloihin asti. Keuhkoissa ne voivat aiheuttaa mm. asbestoosin. Tämän takia on tärkeää tietää, onko rakenteissa asbestia. 

Kuka saa purkaa asbestia?

Asbestia saa purkaa ainoastaan sellaiset toimijat, joilla on työhön Aluehallintoviraston hyväksyntä sekä riittävä osaaminen ja kalusto asbestipurkutyön toteuttamiseen. Asiantuntijamme osaavat suositella soveltuvia urakoitsijoita. 

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö