Rakennusterveys

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on turvata tilojen turvallisuus ja terveellisyys. 

Voiko rakennus tukea ihmisten terveyttä? Millaisia toimenpiteitä ja menettelyjä voidaan käyttää tämän tavoitteen saavuttamiseksi?

Rakennusterveys kattaa palveluissamme investointihankkeiden laadunvarmistuksen, puhtaudenhallinnan toimenpiteineen ja myös kohteiden käytönaikaiset selvitykset. Näillä varmistetaan rakennuksen tai sen osien käyttöturvallisuutta ja terveellisyyttä käyttäjilleen. Rakennusaikainen laadunvarmistus kytkeytyy oleellisesti kiinteistökehityksen sekä rakennuttamisen ja valvonnan palveluihimme, mutta tuotamme myös erillispalveluita mm. puhtauden- ja kosteudenhallinnan osalle. Bradon rakennusterveysasiantuntijoilta löytyy  kykyä ratkaista kiinteistöjen monitasoisia ongelmia.

Rakennusterveysasiantuntija on sertifioitu ammattilainen

Rakennusterveysasiantuntijan pätevyyden on täytettävä Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksen vaatimukset. Asetuksessa (545/2015) määritellään ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksien lisäksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisiä olosuhteita selvitettäessä sisäilmastoon vaikuttavia haittoja. Rakennusterveysasiantuntijat ovat ammatillisen koulutuksensa lisäksi käyneet 45 opintopisteen edestä syventäviä opintoja sisäilma-asioihin liittyen. Opintojen ja osoitetun osaamisen perusteella rakennusterveysasiantuntijoille myönnetään ehtojen täyttyessä henkilösertifiointi Eurofins Expert Services Oy:n toimesta. 

Rakennusterveyden mittaukset ja tutkimukset räätälöidysti

Rakennusterveyden mittaus- ja tutkimuspalvelut  toteutetaan tilaajan tavoitteiden mukaisesti joko RT-kortin ohjeiden mukaan tai tilaajan tavoitteisiin erikseen sovittaen. Tutkimukset kannattaa aloittaa yleiseltä tasolta, mikäli ongelmien aiheuttajasta ei ole tarkempaa tietoa. Tutkimuksia voidaan kohdentaa tarkemmin, kun tieto tutkittavasta kohteesta sekä sen rakenteista ja järjestelmistä lisääntyy.  Kohteesta ennalta olemassa olevat suunnitelmat, tarkastusraportit ja aiempien korjauksien selosteet ovat arvokasta lähtötietoa tutkimuksen suunnittelussa. 

Mikäli nämä tiedot ja käyttäjän omat kokemukset eivät suoraan anna riittävää kuvaa kohteen tutkimustarpeista, voidaan laajemmissa kohteissa käyttää esimerkiksi käyttäjille kohdennettuja sisäilma- ja oirekyselyjä haittojen kartoittamiseksi. Tämän lisäksi voidaan kerätä tietoa kohteesta ja sen tilojen olosuhteista seurantamittauksilla, joita voidaan toteuttaa myös automaattisesti ja digitaalisesti. Jatkuva olosuhdeseuranta kahden viikon jaksolla antaa paremman kuvan rakennuksen yleisestä tilanteesta, sekä käyttäjien ja talotekniikan toiminnasta, kuin lyhyen ajan hetkelliset mittausjaksot. Ihmisten tekemillä mittauksilla ja tutkimuksilla pyritään aina etsimään tarkemmin epäkohtia, mutta erityisesti niiden aiheuttajia. Ainoastaan löytämällä ongelman aiheuttajan taustasyyt, voidaan ongelmat ratkaista pysyvästi.   

Eriasteisia tutkimuksia tarpeen mukaan

Varsinaiseen rakennukseen menevään tarkastukseen edettäessä on kuntokartoitus menetelmistä kevein. Kuntokartoituksessa keskitytään yleensä vain tiettyihin rakenneosiin tai järjestelmiin, ja tarkastukset ovat usein aistinvaraisia. Tästä seuraava  ja kattavampi toimenpide on kuntoarvio, joka sekin perustuu pääosin aistinvaraisiin havaintoihin. Kattavimmin rakennuksesta tai sen tiloista saadaan tietoa toteuttamalla kunto- tai sisäilmatutkimus, joka menee rakenteisiin. Sillä saadaan paras käsitys ongelman aiheuttajasta ja saaduilla tuloksilla voidaan suunnitella tarkemmin korjaustoimenpiteitä. Näihin menetelmiin sisältyy yleisesti rakenteiden avauksia ja materiaalinäytteitä, joista analysoidaan, kohteen ja selvitettävän asian, tarpeen mukaan esimerkiksi mikrobeja, haitta-aineita tai kemiallisia VOC -yhdisteitä. 

Kunto- ja sisäilmatutkimuksien perusteella pystytään antamaan kiinteistön korjaamiseksi ja kunnossapitämiseksi tarkempia toimenpide-esityksiä, joista voidaan jalostaa kohteelle tarvittavat korjaussuunnitelmat. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos rakennusterveyden teemat tai palvelut herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuesityksiä.

Tommi Herva

Tommi Herva

Projektipäällikkö, rakennusterveys

050 320 5011
tommi.herva@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö