Melumittaus

Vaivaako asumistasi ääni- tai meluhaitta? Kuuluuko naapurin kuiskaukset tai muut äänet häiritsevästi asuntoosi? Melumittauksilla voidaan tarkastella rakenteiden ääneneristävyyttä tai varmistaa äänenpainetasojen määräysten mukaisuutta. Ääniin liittyvät haittatekijät vaativat melumittauksen ja sen rinnalla suunnitelmiin tutustumisen, jotta asian ratkaisemiseen saadaan riittävästi lähtötietoja. 

Rakennetussa ympäristössä on nykypäivänä erityisesti kaupungeissa erilaisia äänilähteitä, jotka vaikuttavat kokemuksiimme melusta. Melun lähteinä ovat niin liikenne, naapurit ja heidän toimintansa kuin rakennuksen talotekniikka. Rakennuksien äänenpainetasoille ja -eristävyyksille on asetettu raja-arvoja, joihin perustuen voimme äänimittauksissa arvioida rakennuksen ja järjestelmien toimivuutta. Raja-arvojen ylittyessä on tarpeen tehdä korjaavia toimenpiteitä.  

Melumittauksilla apua ennakoivasti

Yleisimmin tehtäviä mittauksia ovat rakenteiden ääneneristävyyden mittaukset huoneistojen välisissä rakenteissa. Tällöin määritetään rakenteen kykyä alentaa sen läpi kulkevan äänenpainetasoa. Mittauksia tehdään usein jo ennen rakennuksen valmistumista ja luovuttamista asiakkaalle, jotta käytönaikaiset valitukset ympäröivien tilojen äänien kantautumisesta pystyttäisiin välttämään. Ei kuitenkaan ole harvinaista, että esimerkiksi naapurin äänien tai pesutuvan koneiden äänen koetaan kuuluvan läpi rakenteen, ja tällöin voidaan melumittauksella selvittää, täyttääkö rakenne sille asetetut vaatimukset. 

Rakennuksen tilojen välisten äänimittausten lisäksi yleisiä selvityskohteita ovat ulkovaipan ääneneristävyys ja talotekniikkalaitteiden äänimittaukset. Näillä mittauksilla varmistetaan esimerkiksi sitä, että viereisen kadun liikenne ei ruuhka-aikanakaan nosta asunnon äänitasoa liian korkeaksi, tai ilmanvaihto ei ole häiritsevän kovaääninen. 

Äänimittaus vaatii hiljaisuutta

Äänimittausten suorittaminen vaatii usein rakennuksen saamista mahdollisimman hiljaiseksi, joten usein käytön aikana mittaukset aiheuttavat jossain määrin haittaa myös muillekin tiloille. Poikkeavat äänet mittauksen aikana voivat pahimmillaan vääristää saatua tulosta ja tällöin mittaus joudutaan uusimaan. Lisäksi erityisesti ääneneristävyyttä mitattaessa aiheutuu myös äänihaittaa ympäröiviin tiloihin, koska äänilähteenä käytetään joko tarkoitukseen soveltuvaa kaiutinta tai askeläänikojetta riippuen siitä, mitataanko askel- vai ilmaääniä rakenteista. Näiden kojeiden tuottama äänitaso on niin korkea, että oleilu samassa tilassa aiheuttaa helposti kuulovaurion ja tästä johtuen tiloissa ei voida mittausaikana oleilla.

Äänimittauksien perusteella annetaan raportti, jonka liitteenä ovat mittalaitteen tuloskäyrät. Raportissa esitetään tulos verrattuna voimassa olevaan viitearvoon nähden. Viitearvo määräytyy aina sen mukaisesti, mitä kohteella on mitattu. Esimerkiksi välipohjien ääneneristävyyden ja talotekniikan äänitasojen viitearvot ovat aivan erilaiset. Mikäli mittaustuloksien perusteella havaitaan poikkeamaa viitearvoihin nähden, annetaan raportissa suositus korjaavista toimenpiteistä. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos äänimittausten palvelut herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuesityksiä.

Tommi Herva

Tommi Herva

Projektipäällikkö

050 320 5011
tommi.herva@brado.fi

AA luottoluokitus

Brado Oy

Vaihde 050 356 9452
toimisto@brado.fi
Arkisin 08:00 – 15:00

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
040 741 2544
juha.martikainen@brado.fi

Savo ja Karjala

Porrassalmenkatu 36, 50100 Mikkeli
050 505 9535
jussi.turunen@brado.fi

Pirkanmaa

Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
050 439 1687
veli-matti.hokkanen@brado.fi

Brado somessa

facebook linkedin podcast

Copyright © 2023 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö