Siivoojan päivän blogi

2.12.2022

Sanonta ”puhtaus on puoli ruokaa” liittynee ruuanvalmistukseen, mutta se pätee myös kiinteistöjen puhtauteen hyvin pitkälti. Onhan puhtaudenhallinta myös osa Terve Talo -rakentamista ja hyvää sisäilmaa. Siksipä siivousta suorittavaa henkilöstöä onkin syytä arvostaa ja muistaa näin.

Me Bradolla tunnemme sen työkuorman, jonka siivoajat tekevät niin rakennushankkeissa kuin kiinteistöjen ylläpidon aikana. Kuuluuhan kiinteistöihin liittyvä puhtaudenhallinta niin rakennustyön aikaisen kuin kiinteistön käytönaikaisenkin puhtaudenhallinnan osalta osaamiseemme.

Rakennushankkeen oikeanlaisella puhtaudenhallinnalla varmistetaan ja ylläpidetään rakennusammattilaisten työhygieniaa sekä tulevien käyttäjien terveyttä. Rakentamisen aikaisista puhtaudenhallinnan palveluista hyötyvät työmaan henkilöstö ja kiinteistön loppukäyttäjät, koska tehokkailla puhtaudenhallinnan keinoilla voidaan vähentää valmiin kiinteistön sisäilman epäpuhtauksien määrää.

Rakennustyömaiden puhtausluokaksi on nykyisin vakiintunut P1, joka määrittelee työmaan rakennustapaa. P1 varmistaa pölynhallinnan osalta turvalliset rakentamisen olosuhteet, rakennuksen sujuvan käyttöönoton sekä valmiin rakennuksen sisäilman olosuhteet. Puhtaudenhallinnan asiantuntijamme toimii rakennustyön valvojan apukätenä valvoen P1-puhtaudenhallinnan toteutumista ja vahvasti siivoajien kanssa työskennellen.  

Asiantuntijan tehtävänä on varmistaa ja dokumentoida rakennustyömaan puhtauden- ja pölynhallinnan toimintaa. P1-puhtaudenhallintaan kuuluu oleellisena osana kiinteistön loppusiivous, jossa objektiivisuuden takaamiseksi voidaan käyttää mittalaitteita. Loppusiivous tarkastetaan P1-puhtaudenhallinnan puhtaustason raja-arvojen ja määritetyn laajuuden mukaisesti. P1-puhtaudenhallintaan kuuluu myös piiloon jäävien rakenteiden, kuten erilaisten koteloiden ja kuilujen sekä ilmanvaihtojärjestelmän puhtaustason tarkastus. Viimeistelytöiden puhtaudenhallintaa on johdettava määrätietoisesti.

Kiinteistöjen ylläpitosiivous puolestaan alkaa rakennustöiden valmistumisen jälkeen.  Objektiivisen mittauksen avulla voidaan tarkastaa, että siivous toteutetaan teknisesti oikein, arvioidaan likatasoa ja likaantumisnopeutta, määritetyn puhtaustason saavuttamista ja miten puhdistustoiminnalla saavutetaan vaadittu laatutaso, sekä määritellään valituilla puhdistusmenetelmällä saavutettu laatutaso. Arviointeja kannattaa tehdä, koska siivouksen epäsiisti puhtaustaso on ensimmäinen asia, jonka henkilöstö tai asiakas näkee. 

Hyvällä siivouksella ja tilojen siivottavuudella parannetaan tilojen sisäilman laatua ja sisäilmaolosuhteita, ja sitä kautta edistetään henkilöiden terveyttä. Arvostakaamme siis puhtaudenhallinnan ammattilaisia, niin siivoajia kuin asiantuntijoitakin.

Hyvää siivoajien päivää ja kiitos siivoajille!

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö