Terve Talo -malli rakentamisen osana

30.9.2020

”Rakennetaan terveellinen ja turvallinen rakennus käyttäjille”.

Tämä kuulostaa helpolta tavoitteelta. Silti suomalaisen rakentamisen laadun maine on kärsinyt notkahduksen 2000 -luvulla, josta ei ole vieläkään kunnolla selvitty. Mediassa on ollut paljon uutisointia siitä, kuinka hankkeet epäonnistuvat, kustannukset karkaavat käsistä ja aikataulut paukkuvat, niin että heikompia hirvittää. On kuitenkin paljon niitä hankkeita, jotka sujuvat kuten niiden on ajateltu menevän. Ehkä näissä kohteissa tehdään asiat kuten hyvään rakennustapaan kuuluukin.

On myös paljon hankkeita, joissa kosteuden- ja puhtaudenhallinta pettää, mutta ne eivät tule suuren yleisön tietoon. Ainoastaan käyttäjä joutuu ne kokemaan kaikkine haittoineen. Siksi ainakin kaikki julkiset talonrakennushankkeet kuten koulut, päiväkodit, sairaalat terveyskeskukset sekä kirjastot ja jne. olisi näkemykseni mukaan toteutettava Terve Talo -periaatteita noudattaen. Tällä tavoin voitaisiin paremmin varmistaa terveellinen ja turvallinen lopputulos.

Terve Talo -rakentaminen ei ole mitään ylitsepääsemättömän vaikeaa ydinfysiikkaa, vaan se on normaaleja työsuorituksia rakentamisessa jokaisessa sen prosessin vaiheessa, joissa on kiinnitetty huomiota erityisesti kosteuden- ja puhtaudenhallintaan sekä laatuun.

Menettelyn noudattamista hankkeessa ei tule kauhistua, eikä pidä ajatella, että se nostaisi kustannuksia. Päinvastoin Terve Talo -menetelmä laskee kustannuksia, koska huomio kiinnitetään kriittisiin suunnittelu- ja työntoteutuksen vaiheisiin. Terve Talo -malli antaa rakentajille mahdollisuuden toteuttaa kohde laadukkaasti. Näin ollen tilaaja voi varmistua siitä, että haluttu lopputulos saavutetaan ja ennen kaikkea rakennuksen elinkaaren aikana Terve Talo menettelyyn panostaminen maksaa itsensä helposti takaisin.

Ei ole kustannustehokasta, jos käyttäjät joudutaan siirtämään väistötiloihin hankkeen aikana tapahtuneen rakennusvirheen tai kosteudenhallinnassa tulleiden epäonnistumisien vuoksi. Terve Talo -periaatteella nimenomaan pyritään estämään kaikki tällaiset ennalta arvaamattomat riskit ja minimoimaan käytönaikaiset ongelmat, Mikään menettely ei takaa aina 100 % onnistumista, mutta ainakin todennäköisyyksiä nostetaan. Ihmisistähän hankkeiden toteutusorganisaatiot kuitenkin koostuvat.

Kun kohdetta lähdetään jo hankesuunnitteluvaiheessa edistämään Terve Talo -mallilla, saadaan mallista kaikki hyöty irti. Suunnittelu on yksi kulmakivi rakentamisessa ja jos jo se epäonnistuu, niin silloin lopputulos on automaattisesti huono. Siksi Terve Talo -menettelyssä jo suunnittelun alkaessa suunnittelijat koulutetaan Terve Talo -periaatteisiin. Lisäksi suunnittelussa käydään tarkasti läpi ne riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa terveelliseen ja turvalliseen lopputulokseen. Terve Talo -menettely ei ole mitenkään ylitse pääsemättömän vaikeaa kenellekään rakentamisen ammattilaiselle. Siinä huomioidaan niitä ihan perus rakentamisen kompastuskiviä ja niitä asioita, jolla on vaikutus lopputuloksen kannalta hyvään onnistumiseen.

Ei ole myöskään väärin aloittaa Terve Talo -mallin mukaista toteuttamista vasta rakentamisen alkaessa. Siinä vaiheessa ei voida enää välttämättä vaikuttaa kaikkiin suunnitelmiin, mutta itse rakentaminen voidaan toteuttaa laadukkaasti. Suotavaa kuitenkin on aina sopia tällaisista menettelyistä jo urakkalaskenta-aikana, jolloin urakoitsijoilla on mahdollisuus arvioida asiaa ennen sopimuksen allekirjoitusta. Työmaalle Terve Talo tuo rakentamiseen uuden tavan toteuttaa työmaavaiheet hallitusti läpi rakentamisen laadun sekä kosteuden- ja puhtaudenhallinnan osalta. Työmaavaiheessa tekijöiden asenne on hyvin merkittävässä roolissa onnistumisen kannalta.

Suomessa rakentamisen moraali on korkea ja me haluamme tehdä asiat hyvin sekä me haluamme että esimerkiksi uudet tai peruskorjatut sairaalat, koulut sekä päiväkodit eivät aiheuta käyttäjille ongelmia tai pahemmassa tapauksessa sairastumista. Siksi pelkästään pelkkä kosteuden hallinnan onnistumisen varmistaminen ei riitä. Tarvitaan kokonaisvaltaisesti hyvin hallittu ja laadukkaasti suunniteltu sekä oikealla asenteella toteutettu kokonaisuus, eli Terve Talo.

Olen tähän asiaan vihkiytynyt reilun vuoden ajan Bradolla ja voin todeta Terve Talo -menettelyn olevan tervetullut laadun tae rakentamiseen. Aiemmin tilaajan roolissa toimiessani vaadin aina laatua ja hyvää rakennustapaa hankkeissa, silti Terve Talo tuo kuitenkin rakentamiseen lisää laatua ja varmuutta halutun lopputuloksen saavuttamiseen.

Terve Talo -terveisin

Jussi Turunen, aluepäällikkö

Brado Oy

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö